Objectes numismàtics

Balances, trabuquets, pesos de les ciutats, piles à godets… també fan part d'aquesta rica col·lecció. Servien als mercaders i als canviadors, han trobat un lloc privilegiat en aquest museu.

Butlles i segells servien a firmar i a legalitzar els escrits també són conservats en el fons.

Encunys monetaris del taller de Perpinyà - 1788

Normalment els encunys monetaris eren destruïts quan la moneda ja no era encunyada. Per sort alguns van escapar a aquesta destrucció.

 

 

 

Pes hexagonal d'una mitja lliura de la ciutat d'Avinyó

 Aquests pesos eren patrons que servien de referència durant el pesatge de les mercaderies.