Servei pedagògic

El museu Puig proposa als professors que ho desitgen visites i animacions específiques, en relació amb les col·leccions:

 • Preparació de la visita amb cada professor per a millor adaptar-la a la seva petició
 • Assessorament per a la creació de projectes culturals específics, classes a PAC…

El nombre de les visites i animacions a l'any està limitat, per tant recomanem informar-se a prop del Servei dels públics.

Tarifes:

Tarifes del Pol museal

Reserva obligatòria: contactar el Servei dels públics amb un mes d'antelació (com a mínim).
Tel: 04 68 51 50 37
mediation.polemuseal@mairie-perpignan.com

Atès les normes de seguretat per a l'acolliment del públic i per a evitar un nombre excessiu de visitants en les sales (s'autoritza 19 persones per cada planta), el museu només pot rebre una sola classe a la vegada (25-30 alumnes).
Per tant, es reserva el dret de refusar l'entrada a un grup que ultrapassi el nombre autoritzat.

On són els tresors del museu Puig – dels 10 als 13 anys

Visita interactiva i lúdica
Una caça al tresor per descobrir la història del Rosselló.
Familiaritzar-se amb les monedes i medalles de la col·lecció Puig.

 • Suport pedagògic: fitxa de joc – a utilitzar durant la visita
 • Visita de forma autònoma o amb el mediador del Pol Museal
 • Durada: 1h30

Correspondència Història de les arts: les arts del quotidià (arts aplicades, oficis d’art, arts populars)

Descobrir el museu Puig – dels 7 als 14 anys

Petits tallers lúdics
Tallers de dibuix, d'escriptura, jocs de carta…. Per una aproximació lúdica de la numismàtica.

 • Suports pedagògics: fitxes de jocs pedagògics – a utilitzar durant la visita
 • Visita de forma autònoma o amb el mediador del Pol Museal
 • Durada: 1h30

Correspondència Història de les arts: les arts del quotidià (arts aplicades, oficis d’art, arts populars), les arts del llenguatge.

Històries de famílies – dels 7 als 14 anys

En col·laboració amb l’OCCE.
Visita interactiva, tallers i debats sobre l'evolució de la família d'ahir fins avui

Descobrir les representacions de la família pels artistes: visió estereotipada o lliure segons les èpoques, els comanditaris, els artistes…
Tenir una aproximació de l'àmbit de la numismàtica.
Debatre al voltant dels valors vinculats amb la família i la transmissió d'aquests darrers.

 • Interventors: mediador del Pol Museal i un representant de l’OCCE
 • Durada: 2h

Correspondència Història de les arts: les arts del visual (arts plàstiques)

Les dones i els artistes – dels 8 als 14 anys

En col·laboració amb l’OCCE
Visita interactiva, tallers i debat sobre el lloc de l'infant i de la dona en la societat passada i contemporània
De quina manera els homes representen l'infant i la dona? Quin lloc per les dones artistes?     
Tenir una aproximació de l'àmbit de la numismàtica.
Debatre al voltant de la convenció internacional sobre els drets de l'infant.

 • Interventors: mediador del Pol Museal i Trinité CID, OCCE
 • Durada: 2h

Correspondència Història de les arts: les arts del visual (arts plàstiques)

L’Antiguitat – dels 12 als 18 anys

Visita temàtica

L’Antiguitat a través la moneda: Història, iconografia, escriptura…
 Visita recomanada als llatinistes i hel·lenistes.

 • Suport pedagògic: fitxa pedagògica – a utilitzar durant la visita
 • Interventor: Mediador del Pol museal
 • Durada: 1h30

Correspondència Història de les arts: les arts del quotidià

Visita « feta a mida » - dels 2 als 18 anys

Es poden concebre les visites segons el projecte científic del professor, a petició seva i després d'una entrevista amb els mediadors del Servei dels públics i/o la professora del Servei educatiu.
En aquest cas, s'ha d'efectuar la petició amb una antelació mínima de 2 mesos.
Suports pedagògics, lloc, interventor, durada: en funció del projecte.