Servei pedagògic

El museu Puig proposa als professors que ho desitgen visites i animacions específiques, en relació amb les col·leccions:

  • Preparació de la visita amb cada professor per a millor adaptar-la a la seva petició
  • Assessorament per a la creació de projectes culturals específics, classes a PAC…

El nombre de les visites i animacions a l'any està limitat, per tant recomanem informar-se a prop del Servei dels públics.

Tarifes:

Reserva obligatòria: contactar el Servei dels públics amb un mes d'antelació (com a mínim).
Tel: 04 68 66 24 77
musees-mediation@mairie-perpignan.com

Atès les normes de seguretat per a l'acolliment del públic i per a evitar un nombre excessiu de visitants en les sales (s'autoritza 19 persones per cada planta), el museu només pot rebre una sola classe a la vegada (25-30 alumnes).
Per tant, es reserva el dret de refusar l'entrada a un grup que ultrapassi el nombre autoritzat.