Servei pedagògic

El Museu d'Història de Catalunya Nord proposa visites per a grups (autonomia o tallers), en relació amb les festes o la història de Perpinyà.

Es limita el seu nombre a l'any, per tant informar-se a prop del Servei dels públics

Tarifes

Tarifes del Pol museal

Reserva obligatòria: contactar el Servei dels públics amb un mes d'antelació (com a mínim).
Tel: 04 68 51 50 37
mediation.polemuseal@mairie-perpignan.com
Possibilitat de visites en català, castellà, anglès, italià.

Atès les normes de seguretat per a l'acolliment del públic i per a evitar un nombre excessiu de visitants a les sales (s'autoritza 19 persones per cada planta), el museu només pot rebre una sola classe a la vegada (25-30 alumnes). Per tant, es reserva el dret de refusar l'entrada a un grup que ultrapassi el nombre autoritzat.
 

Visites « fetes a mida »- de la maternal al liceu
Es poden concebre les visites segons el projecte específic de cada professor, a petició seva i després d'una entrevista amb els mediadors del Servei dels públics i/o amb la professora del Servei educatiu. En aquest cas, s'ha d'efectuar la petició amb una antelació de 2 mesos com a mínim.
Suports pedagògics, interventor, durada: en funció del projecte.

Vés a la descoberta del museu d'història de Catalunya Nord
Visites amb la família

Des de la seva arribada al museu, es proporciona als nens una mini guia de visita perquè descobreixin el museu al seu ritme.
Mini guia d'ajuda a la visita a descarregar (format pdf)

 

Els Arquistoriadors - dels 5 als 13 anys
Joc de pista amb equips

Photo du haut du Castillet

Els nens es converteixen en arquitectes o historiadors per a descobrir els secrets de la construcció del Castellet.

Apropiar-se la Història del Rosselló mitjançant la del monument símbol de Perpinyà.
Iniciar-se a la lectura de monument ; destacar les característiques arquitecturals d’un monument amb vocació defensiva.

 • Visita de forma autònoma o amb un guia conferenciant
 • Suport pedagògic: fitxes lúdiques per utilitzar durant la visita ; dossier pedagògic (amb petició prèvia)
 • Durada: 1h a 1h30

Correspondència Història de les arts: les arts de l’espai

La festa de Sant Joan - dels 5 als 13 anys

Visita interactiva i taller de fabricació de ramallets.
Entendre la simbòlica de la festa del solstici d’estiu (Sant Joan) i les seves manifestacions (focs artificials, flama del Canigó, trobada, ramallets…)
Apropiar-se la festa de Perpinyà i participar-hi ; entendre les arrels ancestrals d’una festa tradicional viva.

 • Suport pedagògic: dossier pedagògic (amb petició prèvia)
 • Interventor: mediador del Pol museal i guia conferenciant
 • Durada: 1h30
 • Data: juny

Correspondència Història de les arts: les arts del quotidià (arts populars)

Per als nens de les escoles primàries i dels esplais.

Visita taller Sant Joan (Fichier PDF).

Fitxa pedagògica dels focs de Sant Joan (Fichier PDF).

Les festes nadalenques - dels 5 als 13 anys

Visita interactiva i taller de confecció d’un pessebreCrèche réalisée par les élèves du collège Maintenon
Saber-ho tot sobre Nadal: el pare Nadal, els regals, l'avet, el pessebre…
Entendre l'origen i la simbòlica de les festes nadalenques ; situar les festes de Nadal en el seu context (aproximació laica o religiosa)

 

 • Suport pedagògic: pel·lícula didàctica a visionar durant la visita ; dossier pedagògic (amb petició prèvia)
 • Interventor: guia conferenciant
 • Durada: 1h30

Correspondència Història de les arts: les arts del quotidià (arts populars)

 

El Castellet, un monument per redescobrir –dels 5 als 18 anys

Visita descoberta interactiva
Comprendre el Castellet, porta de Perpinyà i monument defensiu
Conèixer la Història del Rosselló
Entendre l'arquitectura del monument i la seva utilització

 • Visita lliure o amb un guia conferenciant
 • Durada: 1h30

Correspondència Història de les arts: les arts de l’espai.