Les publicacions del Museu Puig

El museu de les Monedes i Medalles J. Puig edita obres relacionades amb les exposicions i les Jornades d'Estudis Numismàtics, organitzades cada any, i les publicacions científiques àmpliament il·lustrades del Catàleg raonat de les col·leccions monetàries del museu Puig.

Informes de les Jornades d'Estudis Numismàtics de Perpinyà

 • Visages féminins dans l'art des monnaies (Rostres femenins en l'art de les monedes),1985 (esgotat)
 • François Arago et les siens : médailles, estampes (Francesc Aragó i els seus: medalles, estampes), 1986 (esgotat)
 • Pallofes du diocèse d'Elne (Les) (Les pallofes de la diòcesi d'Elna),1987 (esgotat)
 • Deux périodes de crise monétaire en Roussillon : pallofes et monnaies de nécessité (Dos períodes de crisi monetària al Rosselló: pallofes i monedes de necessitat), 1988 (esgotat)
 • Atelier monétaire de Perpignan (L') (El taller monetari de Perpinyà), 1989
 • Monnaies byzantines du musée Puig (Les) (Les monedes bizantines del museu Puig), 1991
 • Monnaies d'or de l'Europe avant la découverte des Amériques (Monedes d'or d'Europa abans la descoberta de les Amèriques), 1992
 • Monnaies catalanes : la révolte des Segadors (Monedes catalanes: la guerra dels Segadors), 1640-1652, 1993
 • Numismatique des années de guerre : 1939-45 (La) (La numismàtica dels anys de guerra: 1939-45), 1994
 • Histoire peu banale de la médaille royale destinée à Aniaba, prince d'Assinie (L') (La història gens comuna de la medalla reial destinada a Aniaba, príncep d'Assinie), 1994
 • Dominicains de Perpignan (Les) (Els Dominicans de Perpinyà), 1995
 • Ibères en Roussillon (Les) (Els ibèrics al Rosselló), 1996
 • Faux en numismatique (Les) (Les falsificacions en la numismàtica), 1997
 • Monnaies de la République et la Via Domitia (Les) (Les monedes de la República i la Via Domitia), 1998 (esgotat)
 • Animaux dans la monnaie antique (Les) (Els animals en la moneda antiga), 1999
 • Pallofes et églises de Catalogne : XIIIe-XVIIIe siècles (Pallofes i esglésies de Catalunya: segles XIII-XVIII), 2000
 • La marche vers l'Euro (La marxa cap a l'Euro), 2002
 • Mémoire de pierre et d'airain, monuments et monnaies antiques (Memòria de pedra i de bronze, monuments i monedes antigues), 2004

Catàlegs raonats de les col·leccions del museu J. Puig

 • Les Monnaies gauloises du musée Puig : tome 1 (Les Monedes gal·les del museu Puig: tom1), 1988 (esgotat)
 • Les Monnaies gauloises du musée Puig : tome 2 (Les Monedes gal·les del museu Puig: tom 2), 1999
 • Les Monnaies byzantines du musée Puig (Les Monedes bizantines del museu Puig), 1991
 • Les Poids de villes (Els pesos de les ciutats), 1996 (amb suplement en. La Pallofe).

Les obres esgotades es poden consultar a la biblioteca del museu