Visites i animacions

Visites comentades

Invitacions a mirar, les visites comentades generals o temàtiques s'adrecen a totes les persones curioses que desitgen iniciar-se a la numismàtica i descobrir la història del Rosselló a través la seva moneda.

Visites lliures

Per no perdre's les més belles peces de la col·lecció, fitxes explicatives són disponibles a cada aparador.