Biblioteca

El centre de documentació del Museu és especialitzat en ciències de la natura. Conserva més de 800 obres i revistes especialitzades, consultables amb cita.

Els annals del Museu d'Història Natural de Perpinyà, que publiquen els treballs realitzats sobre les col·leccions, es poden obtenir amb petició escrita.