Contactes

Museu d'Història Natural

Conservació

Tel: 04 68 66 19 77

Atenció al públic - secretariat

Tel: 04 68 66 33 68
12 carrer Font nova - BP 931 - 66931 Perpinyà cedex

sala.remi@mairie-perpignan.com

Biblioteca

Tel: 04 68 66 43 67

Servei dels Públics

Tel: 04 68 66 24 77

mediation.polemuseal@mairie-perpignan.com