Servei pedagògic

El Museu d'Història Natural proposa visites per a grups (autonomia o tallers) en relació amb les col·leccions.
Es limita el seu nombre a l'any, per tant, informar-se a prop del Servei dels públics.

Tarifes

Tarifes del Pol museal

Reserva obligatòria: contactar el Servei dels públics amb un mes d'antelació (com a mínim).
Tel: 04.68.51.50.37
mediation.polemuseal@mairie-perpignan.com

Atès les normes de seguretat per a l'acolliment del públic i per a evitar un nombre excessiu de visitants en les sales, el museu es reserva el dret de refusar l'entrada a un grup que ultrapassi el nombre autoritzat.

Descoberta del museu

 1.  Visita lúdica  – dels 4 als 12 anys

 Descobrir el museu tot divertint-se i al seu ritme, seguint les indicacions donades sobre les vitrines.

 • Suport pedagògic: fitxes lúdiques per utilitzar durant la visita
 • Visita de forma autònoma
 • Durada: 1h00
 •  Visita i taller de manipulació – dels 2 als 3 anys

Per una primera aproximació del lloc i de les col·leccions del museu.
Petites històries d’animals i tallers de manipulació

 • Suport pedagògic: fitxes lúdiques per utilitzar durant la visita
 • Interventor: guia conferenciant
 • Durada: 1h

Amb sis potes – dels 4 als 12 anys

Visita lúdica i taller d'art plàstiques (land art)
Saber-ho tot sobre els insectes i realitzar una producció efímera amb l'ajuda de vegetals.
2 sessions – les classes inscrites es comprometen a seguir-les en la seva totalitat

S1: descoberta dels insectes; petites històries d’insectes, dibuixos
S2: producció efímera integrada al paisatge ; realització d’un insecte amb fulles i escorces

 • Interventors: guia conferenciant (S1) i artista plàstic (S2)
 • Lloc: museu (S1) i parc Bir Hakeim (S2)
 • Durada: 1h30 per sessió

Correspondència Història de les arts: les arts del visual (arts plàstiques)

Paraules de plomes – dels 8 als 14 anys

Visita i taller d'escriptura
Relats sobre animals: contes, històries reals o per inventar.
Construcció d’un conte col·lectiu

 • Interventors: guia conferenciant i Cédric DEBARBIEUX, contista
 • Durada: 1h30

Correspondència Història de les arts: les arts del llenguatge (literatura escrita i oral)

Secrets d'escribans, la mòmia del museu – dels 10 als 15 anys

Visita i taller d'escriptura jeroglífica i/o modelatge d'un escarabat
Descoberta de la civilització de l'Alta Egipte, els ritus funeraris a l'Egipte antiga, l'ofici d'escriba a l'Egipte antiga...
Iniciar-se a la lectura jeroglífica sobre el sarcòfag

 • Interventor: guia conferenciant
 • Durada: 1h30

Correspondència Històries de les arts: les arts del llenguatge

La desaparició de les espècies – dels 10 als 15 anys

Visita i petits jocs
Selecció natural? Presència humana? Petits jocs per entendre i preguntar-se sobre la desaparició de les espècies.

Conèixer les condicions indispensables a la vida i a la classificació de les espècies.

 • Suport pedagògic: fitxes lúdiques per utilitzar durant la visita
 • Interventor: guia conferenciant
 • Durada: 1h30

Visita «feta a mida » - dels 3 als 18 anys

Es poden concebre les visites segons el projecte específic del professor, a petició seva i després d'una entrevista amb els mediadors del servei dels públics i/o la professora del servei educatiu.
En aquest cas, la petició s'ha d'efectuar com a mínim amb una antelació de 2 mesos.
Suports pedagògics, lloc, interventor, durada: en funció del projecte.