El Barri de Sant Jaume

Diversitat social històrica

Amb els reis d’Aragó, la urbanització d’aquest barri va arrancar al puig, situat sobre la ciutat, al voltant de l’església. Entre cases d’una planta, amb parets de tàpia posteriorment alçades, s’aixecaren cinc grans convents, casernes, palauets i la universitat. Els jueus hi van viure durant tres segles en el call. Barri dels leprosos, després fou poblat per monjos, teixidors, jardiners, militars i prostitutes, artesans i obrers, entre els quals les famoses paperettes de la fàbrica de paper de fumar JOB. Al segle xix s’hi instal·len els primers gitanos i als 60 del segle xx, els magrebins. 

Type de patrimoine : 
Sites urbains
Période : 
Moyen âge
Quartier : 
Saint-Jacques
Voir tous les :