El Convent Dels Dominics

Un conjunt ben conservat

Els dominics es van establir a Sant Jaume el 1240 per dirigir la població instal·lada fora de la primera muralla. La gran església gòtica coberta amb armadura, un dels dos claustres i la capella capitular estan força ben conservats, malgrat els devastadors incendis i la llarga ocupació de l’exèrcit en part des d’abans de la Revolució francesa. Paradoxalment, l’ocupació militar ha salvaguardat aquest remarcable conjunt, l’únic dels quatre convents dels ordes mendicants que ens ha arribat. L’església, esdevinguda propietat de la ciutat, fou restaurada a la dècada de 1980.

Type de patrimoine : 
Patrimoine religieux
Période : 
Moyen âge
Quartier : 
Saint-Jacques
Voir tous les :