El Palauet Çagarriga

El Museu d’Història Natural

Durant diversos segles, aquest palauet del segle xvi fou la residència dels Çagarriga, una de les més antigues famílies de la noblesa catalana. Fou ampliat al segle xviii, dotat d’una escala d’honor i guarnit amb ornaments de guix treballat. Confiscat el 1792, va acollir les sessions del tribunal revolucionari. De l’edifici original només queda una finestra amb motius heràldics sobre el pati. El museu, creat el 1840 i hereu de les col·leccions del gabinet d’història natural de la Universitat i de la Societat Filomàtica, s’hi va instal·lar l’any 1900.

 

 

Type de patrimoine : 
Patrimoine civil et militaire
Période : 
Epoque moderne
Quartier : 
Saint-Jacques
Voir tous les :