L Estació Històrica

El “centre del món” de Salvador Dalí

El primer tren va arribar a Perpinyà el 12 de juliol de 1858 en una estació provisional situada al Vernet. El 1861 es va triar la ubicació actual de l’estació. Aquesta es va construir dos anys després i posteriorment fou elevada i ampliada. La marquesina de l’edifici, instal·lada el 1896, fou modificada diverses vegades fins el 2010. El 1982 s’hi instal·là el gran sostre decorat per Robert d’Hoossche. S’hi evoquen els paisatges, el cel i el sol rossellonesos, en homenatge al gran mestre del surrealisme, Salvador Dalí, que el 1965 havia declarat que l’estació de Perpinyà era “el centre del món”.

Type de patrimoine : 
Patrimoine civil et militaire
Période : 
Epoque contemporaine
Quartier : 
La Gare
Voir tous les :