L'Antiga Universitat

Instrument preferit de l’afrancesament

La Universitat de Perpinyà, fundada al segle xiv al barri de Sant Mateu, en decadència, no tenia seu d’ençà del 1710. Aquest edifici, construït a iniciativa del comte de Mailly, fou acabat el 1763. A la planta baixa, una gran sala d’actes precedeix una aula magna d’anatomia, “la rotonda”. Fins que fou tancada el 1793, s’hi va impartir art, teologia, dret i medicina. Mailly hi va constituir la primera biblioteca pública de la ciutat. La majestuosa façana d’estil clàssic mostra la voluntat d’integrar les elits rosselloneses a la França de les Llums.

Type de patrimoine : 
Patrimoine civil et militaire
Période : 
Epoque moderne
Quartier : 
Saint-Jacques
Voir tous les :