Col-legi Jean Moulin

Espai de grandes écoles

El col·legi Jean Moulin ocupa les instal·lacions de dues antigues escoles. L’edifici principal fou construït entre 1898 i 1901 segons els plànols de l’arquitecte municipal, Léon Baille, per a l’Escola Primària Superior Masculina, “La Sup”, i elevat el 1933. La porta principal està decorada amb baixos relleus de ceràmica de Gustave Violet que representen al·legories de la Sembradora i el Llaurador. A l’esquerra, l’Escola Normal d’Institutors, construïda per l’arquitecte Vignol el 1874 i ocupada des de mitjan segle xx per dependències del Consell General, fou rehabilitada per al col·legi el 2010. 

Type de patrimoine : 
Patrimoine civil et militaire
Période : 
Epoque contemporaine
Quartier : 
Saint-Jacques
Voir tous les :