El Convent dels Franciscans

Un gran conjunt gairebé desaparegut

El convent dels franciscans fou contruït a partir del segle xiii. Una llegenda n’atribueix la fundació a Francesc d’Assís el 1210. Al segle xiv el formaven tres esglésies, dos claustres, nombrosos edificis conventuals i jardins.D’aquest immens edifici només  sobreviuen l’església de Nostra Senyora dels Àngels, transformada en capella militar al segle xix, i alguns panteons del claustre, sepultures d’importants famílies nobles. L’exèrcit hi va habilitar  un hospital militar des de finals del segle xvii, i després va recuperar totsels edificis el 1792. L’Hospici de la Misericòrdia hi va romandre fins el 1889.L’Hospital civil va abandonar l’indret el 1928.

Type de patrimoine : 
Patrimoine religieux
Période : 
Moyen âge
Quartier : 
Saint-Matthieu
Voir tous les :