El Monument als Morts

Una obra major de Gustave Violet

Inaugurat el 1924, l’impressionant monument als morts, obra de Gustave Violet, ret homenatge als perpinyanesos caiguts durant la guerra de 1914-1918. El baix relleu central evoca el dol i les figures de la part baixa representen els membres de la societat rossellonesa d’aleshores: el pastor, el pescador, l’hortolana. Una gran Victòria alada es situa al fons. Rodejat de reixes i d’esteles amb mosaics, estava dotat, a ambdues bandes, de reixes monumentals de ferro forjat que donaven accés al jardí.

Type de patrimoine : 
Patrimoine civil et militaire
Période : 
Epoque contemporaine
Quartier : 
Enceintes et nouveaux boulevards
Voir tous les :