Referències biogràfiques

Aristides Maillol, algunes referències biogràfiques

 • 1861: naixement d’Aristides Maillol a Banyuls de la Marenda (Pirineus orientals).
 • 1874: estudis al col·legi Sant Lluís de Gonzaga de Perpinyà.
 • 1881: segueix classes de dibuix al museu de Perpinyà.
 • 1882: Maillol puja a París. Segueix classes de dibuix i de pintura a l'escola de Belles Arts.
  • 1889: encontre Bourdelle, de Monfreid, després Gauguin que tindrà molta influència.
 • 1890: s'orienta vers la tapisseria i crea un taller de tissatge a Banyuls de la Marenda.
 • 1895: Maillol s’orienta vers l'escultura.
 • 1896: es casa amb Clotilde Narcisse, la filla del forner de Banyuls de la Marenda. Naixement del seu fill Lucien. La família s’instal·la a París. L'escultor encontra el grup dels Nabis.
 • 1897: exposició de petites escultures a la Societat nacional de Belles Arts.
 • 1899: encontra el seu primer mecenes, la princesa Bibesco.
 • 1902: primera gran exposició a la galeria Vollard (15-30 juin).
 • 1903: encontra el seu més important mecenes, el comte Harry Kessler.
 • 1905: la seva obra La Mediterrània entusiasma el saló de tardor de París.
 • 1909: després dels encàrrecs del comte Kessler (El Desig, El corredor ciclista), el col·leccionista rus Ivan Morozov li encarrega  quatre grans estàtues (Les Quatre estacions), entre les quals L’Estiu. Fa un donatiu de La Mediterrània a la Vila de Perpinyà.
 • 1913: primera exposició Maillol fora de France, a Rotterdamer Kunstring (Països Baixos).
 • 1923: primer encàrrec de l’Estat : La Mediterrània marbre, avui al museu d’Orsay de París.
 • 1925: primera exposició Maillol als Estats Units (Buffalo).
 • 1933: retrospectiva Maillol a la Kunsthalle de Basilea (137 obres exposades).
 • 1934: Dina Vierny encontra Maillol.Serà el seu model durant 10 anys.
 • 1937: primera gran retrospectiva de Maillol al Petit Palais (París). El comte Kessler mor a Marsella.
  • 1939: Maillol crea El Riu en homenatge a Henri Barbusse. El setembre, es retira a Banyuls.
 • 1940: Maillol treballa a Harmonia la seva última obra, inacabada.
 • 1944: Maillol, víctima d’un accident de cotxe el 15 de setembre al tornar d’una visita a Raoul Dufy a Vernet (Pirineus Orientals), mor el 27 de setembre.
 • 1963: instal·lació a les Tuileries (París), amb l’impuls d’André Malraux de les escultures donades per Dina Vierny a l’Estat.
 • 1979: exposició Maillol al Palau dels reis de Mallorca de Perpinyà.
 • 1994: el museu Maillol obre les seves portes a Banyuls.
 • 1995: el president de la República inaugura el museu Maillol a París,carrer de Grenelle.
 • 2000: «Maillol Perpinyà Any 2000». Gran exposició a l’espai Maillol del palau de congressos Georges Pompidou de Perpinyà.