Reglament Ocupació Via Pública

El reglament d'ocupació de la via pública estableix les modalitats administratives i tècniques aplicables a les obres realitzades sobre el domini públic municipal.