Permís d'Aparcar

Voleu aparcar en un carrer de vianants, sobre un emplaçament on l'aparcament és prohibit, sobre un emplaçament de repartiment, sobre un emplaçament d'aparcament de pagament (per mitja jornada o més).
Heu d'obtenir un permís d'aparcament.

Atenció, aquest permís d'aparcament no us permet reservar un lloc d'aparcament sinó que us dóna el dret d'aparcar per una durada determinada sobre un emplaçament definit per la Direcció d'Equipament Urbà - Divisió Circulació.

Disposicions vigents

Aquesta autorització és un permís d'aparcar que poden utilitzar els vehicles matriculats i de cap manera pot servir per d'altres motius (bastides, grua, palissades, etc.).

Solament l'original de color ha de ser enganxat.

Ha de ser col·locat de manera totalment visible i lisible per poder ser facilment controlat pels serveis de Policia.

Un permís d'aparcament serà atorgat per cada vehicle.

Les fotocòpies no són vàlides i constitueixen una falsificació.

En cas de canvi de vehicle (per raons mecàniques o altres), la Direcció d'Equipament Urbà - Divisió Circulació ha de ser informada per a modificar el permís d'aparcar.

Qualsevol altra utilització d'aquesta autorització (depassament de dates, utilització en altres llocs, utilitzación sobre d'altres vehicles) constitueix un frau.

En cas d'obres diferides, aquesta autorització ha de ser modificada per la Direcció d'Equipament Urbà - Divisió Circulació .

L'obtenció de qualsevol autorització necessita un termini mínim de 48 hores.

Per la zona gratuïta: el permís d'aparcar us serà enviat per correu electrònic (indicar el vostre correu electrònic ). També podeu venir a buscar el vostre permís d'aparcar durant les hores d'obertura de dilluns a dijous de les  8h a les 11h30 i de les 14h a les 17h (16h el divendres) - Direcció d'Equipament Urbà - Divisió Circulació - Centre Tècnic Municipal - avinguda de Broglie a Perpinyà.

Per la zona de pagament: el permís d'aparcar s'ha de retirar al servei Gestió del Domini Públic - 9, carrer Edmond Bartissol a Perpinyà. Servei obert de les 8h a les 16h30 sense interrupció.

Direcció de la Població i del Domini públic

Adresse : 
12 carrer Pierre Cartelet
BP 20931
66931 Perpinyà cedex
Telèfon: 04 68 62 38 15
Fax Number: 04.68.62.38.29

Accès bus

Accès bus : 
Parada "Pàrquing Sant Martí" (a 78m) :
13
Parada "Perpinyà - Ctpm Mercader" (a 98m) :
Petitaaaa Bus
Arrêt "Poste" (à 117m) :
PTIT
13
Parada "Pirineu" (a 128m) :
A
NITB
2
7
8
15
20
23
Parada "Perpinyà - Liceu Francesc Aragó" (a 158m) :
Petit Bus
Parada "Liceu Aragó" (a 171m) :
7
8
23
Parada "Jotglars" (a 175m) :
13
Parada "Mercader" (a 188m) :
A
NITB
2
13
15
20
Parada "Sant Martí" (a 242m) :
8
Arrêt "Catalogne (Point Chaud)" (à 270m) :
A
B
C
NITB
1
2
3
5
6
7
8
10
11
12
14
15
23

Direcció Entorn i Qualitat de Vida- Divisió Via Pública

Adresse : 
Centre Tècnic Municipal
437-439, avgda. de Broglie
66000 Perpinyà
Telèfon: 04 68 66 30 69