Formularis tipus

Tots els formularis s'han d'enviar a la Direcció de l'Entorn de Vida
Divisió Via Pública - Centre Tècnic Municipal - carrer de Broglie - Perpinyà.

Direcció Entorn i Qualitat de Vida- Divisió Via Pública

Adresse : 
Centre Tècnic Municipal
437-439, avgda. de Broglie
66000 Perpinyà
Telèfon: 04 68 66 30 69