Sol·licitud de targeta d’accés a la zona de vianants

La força atractiva del centre històric de Perpinyà i la seva forta densitat per als vianants han fet prendre mesures de seguretat al municipi, en reglementar la circulació pel que fa l'espai de vianants a les vies del centre històric.
S'ha creat i controlat una zona de vianats mitjançant pilons automàtics retràctils.

Per permetre el servei i assegurar la seguretat dels veïns, diferents categories d’usuaris poden obtenir una targeta d'accés o una autorització  d'accés a la zona de vianants.
Sol·licitud de targeta d'accés a la zona de vianants