Elections

Requisits que s'han de complir per ser elector

  • Tenir la nacionalitat Francesa o ser súbdit de la Unió Europea
  • Tenir com a mím 18 anys d'edat l'últim dia de febrer de l'any que segueix la sol·licitud d'inscripció.
  • Gaudir dels seus drets civils i polítics.
  • Ser domiciliat en el municipi, residir-hi o figurar per la cinquena vegada consecutiva al registre de les contribucions directes municipals

Com inscriure's

Al servei de les eleccions situat plaça de la Llotja, a la planta baixa 66931 Perpinyà cedex. L'oficina està oberta del dilluns al divendres de les 9 hores a les 17 hores.

Tanmateix podeu efectuar els vostres tràmits relatius a aquest servei a prop de la l'Ajuntament annex del vostre barri.

També podeu inscriure-vos directament en línia en utilitzar el servei proposat sobre mon.service-public.fr en aquesta pàgina: Sol·licitud d'inscripció a les Llistes Electorals

Les persones que pateixen dificultats per a desplaçar-se poden adreçar la seva sol·licitud al servei de les eleccions, plaça de la Llotja, mitjançant una carta certificada.

Es reben les sol·licituds d'inscripció de l'1 de gener fins a l'últim dia feiner de l'any, i són efectives només a partir de l'1 de març de l'any que segueix.

Documents que s'han de proveir

  • Carnet Nacional d'Identitat o Passaport en curs de validesa o del qual la validesa ha caducat durant l'any que precedeix el dipòsit de la sol·licitud d'inscripció
  • Un justificatiu de domicili al vostre nom i datant de menys de tres mesos (factura d'electricitat, de gas, de telèfon ...)

Inscripció d'ofici dels joves
(prevista per la llei del 10 de novembre del 1997)

Concerneix els joves que assoleixen l'edat de 18 anys entre les dates de cloenda de les llistes electorals, o sigui entre l'1 de març de l'any en curs i el 28 de febrer de l'any següent.

S'inscriuen els joves a les llistes electorals del seu municipi de residència sense que hagin d'efectuar una sol·licitud individual.

La Comissió Administrativa procedeix a les inscripcions en utilitzar les informacions comunicades per l'INSEE i en verificar si compleixen els requisits (identitat, domicili, nacionalitat…).

Tanmateix, pels fitxers dels joves de 18 anys que puguin ser incomplets, es recomana informar-se a prop del vostre Ajuntament per tal de verificar si sou realment inscrit.

Important
Per a obtenir la vostra carta d'elector durant la reactualització de la llista electoral que té lloc cada tres anys, és imprescindible comunicar-nos els canvis que hagin pogut ocórrer en la vostra situació (estat civil, situació familiar, adreça) en transmetre al servei de les eleccions el justificatiu corresponent.

Servei de les Eleccions

Ouverture au public de 9h à 17h du lundi au vendredi.

Adresse : 
plaça de la Llotja
RDC
66931 Perpinyà
Telèfon: 04 68 66 30 36

Accès bus

Accès bus : 
Arrêt "Castillet 2" (à 187m) :
B
PTIT
1
5
7
13
Arrêt "Arago" (à 241m) :
B
1
5
7
Arrêt "Vauban 1" (à 242m) :
A
NITB
2
7
13
15
Arrêt "Variétés" (à 270m) :
A
C
2
6
12
14
Arrêt "Vauban 2" (à 277m) :
B
C
PTIT
1
5
6
12
14
Arrêt "Place Péri" (à 296m) :
A
C
NITB
2
6
12
13
14
15