Vot per poders

Permet fer-se representar el dia d'una elecció, per un elector que hom hagi triat. L'elector encarregat de votar per vós ha de:

  • Ser inscrit en el mateix municipi (però no obligatòriament en la mateixa mesa electoral),
  • No tenir més de dues procuracions, de les quals una sola establerta a França.

Podeu votar per poders si:

  • Proveu que les vostres obligacions professionals o familiars no us permeten anar a votar,
  • No podeu desplaçar-vos el dia de l'escrutini amb motiu del vostre estat de salut,
  • Heu deixat el vostre domicili per fer vacances, tant si sou en activitat, estudiant o jubilat.

On dirigir-se per fer establir la procuració?

Informeu-vos a prop del vostre ajuntament, comissaria de policia, gendarmeria o jutjat de primera instància per tal de conèixer l'autoritat habilitada localment a entregar-vos la procuració.

Si residiu a l'estranger, heu d'adreçar-vos a l'ambaixada o al consolat de França. És atorgada gratuïtament.
Efectueu les gestions administratives prou d'hora perquè l'elector que votarà en lloc vostre i l'ajuntament puguin rebre-la pel dia de l'escrutini.

Documentació que s'ha de proveir:

Depèn de la vostra situació personal (certificat de l'amo, certificat mèdic…). Informeu-vos abans a prop del vostre ajuntament, comissaria de policia, gendarmeria o jutjat de primera instància.

En qualsevol dels casos, haureu de justificar la vostra identitat (carnet d'identitat, passaport, carnet de conduir…) i el vostre domicili (factura EDF, telèfon…).

Cas particular:

El vostre estat de salut us impedeix desplaçar-vos.
Un oficial de policia judicial pot establir a casa vostra la procuració.

Adjunteu un certificat mèdic o un justificatiu de la infermetat a la vostra sol·licitud.

Durada de validesa d'una procuració:

En principi, és vàlida només per una elecció, o diverses eleccions si tenen lloc el mateix dia (primera o segona volta, o les dues voltes).

Tanmateix, pot ser portada a un any si s'ha establert que us trobeu de manera durable en la impossibilitat d'anar a la vostra mesa electoral.

Pels francesos que resideixen fora de França, pot tenir una validesa de 3 anys.

Sempre podeu dissoldre una procuració:

  • Sigui per votar directament,
  • Sigui per canviar de mandatari

En aquest cas s'ha de contactar l'autoritat que ha establert la procuració.

Per a qualsevol informació, contacteu amb:

  • El vostre ajuntament,
  • La comissaria de policia o la gendarmeria,
  • El Jutjat de primera instància.