Agençar el seu aparador comercial

Al Sector Salvaguardat de Perpinyà

La Vila de Perpinyà s'ha compromès en una política de redinamització i de valorització del seu cor de ciutat amb com a repte major el desenvolupament de l'activitat comercial.

L'èxit d'aquesta acció resideix en la implicació simultània dels col·laboradors indissociables que són: La Vila, els propietaris d'immobles, els comerciants i artesans.

En oferir una alternativa a la renovació urbana, la proposta del Sector Salvaguardat segueix un doble objectiu:

  • preservar i posar en valor la identitat dels barris antics;
  • instaurar una nova dinàmica comercial per a millorar allò que existeix i atreure nous comerços.

Photo de la rue du ThéâtreQualsevol projecte de refecció d'un aparador comercial situat a l'interior del perímetre del Sector Salvaguardat ha de respectar i conformar-se amb les normes urbanístiques.

Abans d'iniciar qualsevol obra, es convida cadascú a contactar el tècnic referent de la Vila, Divisió Habitatge i Sector Salvaguardat 11, carrer del Castellet Perpinyà  04 68 66 35 37 o El Servei Departamental d'Arquitectura i de Patrimoni 10, carrer Bartissol Perpinyà 04 68 34 51 93 que estan a disposició seva i facilitarab a la vegada les gestions administratives i l'accés als diferents ajuts als quals poden pretendre.

Direcció Habitatge i Renovació Urbana

Adresse : 
11 carrer del Castellet
2ème étage
66931 Perpinyà cedex
Telèfon: 04 68 66 32 18
Fax Number: 04 68 62 38 22

Accès bus

Accès bus : 
Arrêt "Castillet 2" (à 113m) :
2
3
6
7
16
18
Arrêt "Wilson" (à 141m) :
2
3
6
7
18
Arrêt "Passerelle" (à 150m) :
16
Arrêt "Variétés" (à 160m) :
4
5
8
9
10
12
13
14
15
17
34
Arrêt "Vauban 1" (à 229m) :
3
4
5
10
11
12
16
18
20
34
Arrêt "Palais des Congrés" (à 260m) :
2
3
6
7
18
Arrêt "Vauban 2" (à 285m) :
NITB
2
6
7
8
9B
9
13
14
15
17

Servei Departamental d'arquitectura i patrimoni

Adresse : 
10, carrer Bartissol
66000 Perpinyà
Telèfon: 04 68 34 51 93

Accès bus

Accès bus : 
Arrêt "Wilson" (à 52m) :
2
3
6
7
18
Arrêt "Passerelle" (à 75m) :
16
Arrêt "Variétés" (à 158m) :
4
5
8
9
10
12
13
14
15
17
34
Arrêt "Castillet 2" (à 166m) :
2
3
6
7
16
18
Arrêt "Palais des Congrés" (à 200m) :
2
3
6
7
18
Arrêt "Vauban 1" (à 277m) :
3
4
5
10
11
12
16
18
20
34