Les façanes de les botigues

L'aparador amb enquadrament de tota la part inferior de l'edifici

El constitueix un encofrat fusterejat sobresortint respecte al nu de la façana.
Aquesta xapa de fusta consta d'una part horitzontal superior i de dos quadres laterals que a l'origen permetien allotjar persianes de tancament plegables (de fusta o metàl·liques).

El conjunt fusterejat que constitueix l'aparador està plaquejat contra la façana de l'immoble.
La composició de la façana de l'immoble està respectada.

schéma de devanture en applique

L'aparador amb galzes

Es caracteritza per una inserció harmoniosa de l'aparador i del seu decorat en l'arquitectura general de l'immoble. Aquest principi permet integrar la façana en el gruix de la paret, tal com la construcció d'una finestra. Les parts plenes de la planta baixa reben el mateix tractament que el conjunt de l'immoble. La ruptura entre la planta baixa i el 1er pis està subratllada per una cornisa.

schéma de vitrine en feuillure

L'aparador i el rètol constitueix un marc, un estoig destinat a posar en valor els articles destinats a la venda, per això s'explica la necessitat de formes i de tractaments simples que no mobilitzin l'interès en detriment dels objectes presentats. El detall portat al treball de finició és primordial.