Respectar les estructures de l'immoble

Les façanes comercials han de ser habilitades en el respecte de l'arquitectura de l'immoble. La concepció del projecte d'habilitació ha de coincidir amb la tipologia de la construcció en la qual s'insereix. 

schéma de la structure verticale

Respectar les estructures verticals de l'immoble

Les plantes baixes han de fer aparèixer les estructures portadores de l'immoble. Convé:

  • Conservar les parts plenes sobre els límits mitgers de l'immoble ;
  • Deixar alguns elements portadors de la planta baixa tot fent-los coincidir amb les parts plenes dels pisos per a reforçar la sensació d'estabilitat.

Conservar la trama horitzontal

schéma de la trame horizontale Quan l'activitat comercial s'estén sobre diversos nivells, la façana no ha de desenvolupar-se fins als pisos superiors.

Una simple senyalització posada sobre les obertures o el seu fris queda suficient per a la indicació del comerç.

Conservar les entrades d'immobles

Sovint les portes d'entrades estan absorbides per l'extensió de la façana comercial, la qual cosa suprimeix la funció residencial de l'immoble. 

Llavors s'utilitzen els pisos com a dipòsit pels comerços o són desafectats.
L'ordenació de la façana ha de preservar l'accessibilitat als pisos.

Conservar l'estructura del parcel·lari

schéma de la structure parcellaire Si una sola botiga s'estén sobre diverses botigues contigües que pertanyen a immobles mitgers, la realització d'un aparador únic fa desaparèixer l'estructura del parcel·lari i falseja l'escala dels immobles.

Llavors, convé restituir els peus drets i evitar qualsevol desenvolupament excessiu de l'aparador que no tindria en compte l'interès arquitectural de la construcció o que generaria una incoherència arquitectural en el paisatge del carrer.
 

vitrine de la rue Sully
Carrer Sully 
La façana comercial s'estén sobre dos immobles mitgers però l'estructura parcel·lària ha estat respectada perfectament.