Sol·licitud d'autorització

Dossier d'informació a constituir en tres exemplars i a dipositar a l'Ajuntament a l'atenció del Senyor Batlle
Direcció de la Reglamentació
12 rue Cartelet 4ème étage

Informacions Generals

 • Nom, adreça i número de telèfon del sol·licitant
 • Nom i raó social del peticionari
 • Raó social del proveïdor o instal·lador
 • Adreça del lloc on es projecten efectuar obres
 • Data i número del dossier de PC o de declaració de les obres (en curs o acordat).

Informacions que s'han de proveir respecte al(s) dispositiu(s)

(detallar la informació per cada dispositiu)

 • Totes les dimensions relatives al dispositiu (alçada, amplada, gruix)
 • Materials aparents (esmentar la finició i l'aspecte enllestit)
 • Aspecte estètic: dibuixos, formes i tipus de lletres (grafisme particular o tipus de caràcter)
 • Colors (referència Pantone o RAL)
 • Descripció dels sistemes d'il·luminació (inclús la potència lluminosa)
 • Descripció dels sistemes d'animació- Descripció dels sistemes d'instal·lació i de fixació.

Informacions que s'han de proveir respecte a la implantació

(detallar la informació per cada dispositiu)

Rètol sobre suport

 • Posicionament de cada dispositiu o inscripció sobre una vista en elevació de la totalitat de la façana (escala 5cm per metre)
 • Pels rètols bandera: vista de perfil amb alçades mínimes i màximes respecte al sòl i a l'amplada de la via
 • Fotografies de l'edifici (o terreny nu) amb vista perspectiva de la via.

Rètol ancorat al sòl

 • Posicionament precís sobre el terreny (plànol 1/50ème) respecte a:
  • Als límits de separacions
  • Als edificis existents sobre el terreny
  • Als edificis d'habitació situats sobre un fons veí
  • Dimensió dels edificis veïns (principalment l'alçada)- Fotografies del siti o vistes del projecte en elevació incloent els edificis veïns.

N.B.

La data esmentada sobre l'avís d'enregistrament és la que se sol prendre en compte pels terminis legals de resposta:

 • Dos mesos per l'autorització del Batlle sol
 • Quatre mesos en cas d'avís de l'Arquitecte dels Edificis de França

Passat aquest termini, es considera l'autorització com a adquirida en la forma de la sol·licitud.

Esquema de principi
schéma de principe