Trasllat de cossos

Qui autoritza el trasllat de cossos

El batlle del municipi del lloc de la defunció.

Condicions

  • Sol·licitud de qualsevol persona que està habilitada per a fer-se càrrec dels funerals
  • Acord escrit del director de l'hospital, clínica... o del casal d'avis.
  • Acord escrit del metge cap de servei de l'hospital públic o privat o del metge que hagi constatat la defunció.
  • Declaració de defunció.

Terminis

48 hores a partir de la defunció amb o sense tanatopràxia.

Documents que s'han de proveir

  • El llibre de família o la partida de naixement del difunt són recomanats.

Trasllat del lloc de defunció cap al domicili o a la residència d'un membre de la família, mateixes condicions i mateixos terminis per un trasllat cap a un tanatori.