Declaració de defunció

On declarar la defunció

A prop de l'oficial delegat d'estat civil del municipi on la defunció ha tingut lloc.

A Perpinyà, Ajuntament Castellet : 12, carrer Pierre Cartelet. 66000 Perpinyà
Servei obert del dilluns al divendres de les 8 h a les 17 h sense interrupció.

Qui declara la defunció

Per una persona major membre de la família del difunt, o una persona que posseeix les dades exactes i completes sobre el seu estat civil o per un mandatari habilitat a aquest efecte (societat de pompes fúnebres...)

Quan declarar la defunció

En les 24 hores que segueixen la defunció.

Documents a proveir

  • El certificat mèdic constatant la defunció
  • El llibre de família o la partida de naixement del difunt són aconsellats

OBSERVACIÓ
Es pot fer un trasllat del cos sense taüt:

  • En les 48 hores després de la defunció sense tanatopràxia
  • En les 48 hores després de la defunció amb tanatopràxia
  • Més enllà, el trasllat del cos s'efectuarà dins el taüt.

Estat Civil

Tél : 04.68.66.32.00

Ouverture du lundi au vendredi de 8h à 17h

Pour les mois de juillet et août,  le service état civil sera exceptionnellement fermé les après-midis
Ouverture de 8h à 13h du lundi au vendredi

Adresse : 
12 carrer Pierre Cartelet
BP 20931
66000 Perpinyà
Fax Number: 04 68 66 35 38

Accès bus

Accès bus : 
Arrêt "Parking St-Martin" (à 89m) :
13
Arrêt "Poste" (à 93m) :
PTIT
13
Arrêt "Pyrénées" (à 115m) :
A
NITB
2
7
8
15
20
23
Arrêt "Perpignan - Ctpm Mercader" (à 120m) :
Petit Bus
Arrêt "Perpignan - Lycee François Arago" (à 164m) :
Petit Bus
Arrêt "Jotglars" (à 191m) :
13
Arrêt "Lycée Arago" (à 192m) :
7
8
23
Arrêt "Mercader" (à 208m) :
A
NITB
2
13
15
20
Arrêt "Catalogne (Point Chaud)" (à 248m) :
A
B
C
NITB
1
2
3
5
6
7
8
10
11
12
14
15
23
Arrêt "St-Martin" (à 267m) :
8

Crematori públic de Perpinyà

Adresse : 
699 carrer Louis Mouillard
66000 Perpinyà
Telèfon: 04.68.92.49.09
Fax Number: 04.68.51.23.27

Accès bus

Accès bus : 
Arrêt "Mouillard" (à 279m) :
6