Declaració de reconeixement

On declarar el reconeixement

 • En qualsevol ajuntament.
  Pel que fa de Perpinyà: Ajuntament Castellet, Servei de l'estat civil
  12 carrer Pierre Cartelet
  Servei obert del dilluns al divendres de les 8 hores a les 17 hores sense interrupció
 • O davant del notari

Quan declarar el reconeixement

Abans o després del naixement.

Qui declara el reconeixement

 • El pare i la mare de forma conjunta o individual abans del naixement
 • Únicament el pare després del naixement (després del part la mare no pot més reconéixer l'infant)

El nom de l'infant a partir del 1er de gener del 2005

Fills d'una parella casada nascuts a partir del 01/01/2005

Opcions possibles:

 • Cognom del pare,
 • Cognom de la mare,
 • Els dos cognoms ajuntats segons l'ordre desitjat

Condicions exigides:

Efectuar una declaració esmentant l'opció triada, el dia de la declaració de naixement davant l'oficial de l'estat civil, amb la presència obligatòria dels dos pares.

A falta de selecció:

L'infant porta el cognom del pare

Conseqüències :

El cognom atorgat al 1er fill val per tots els altres infants comuns.

S'efectua la tria una vegada per totes.

Fills d'una parella no casada nascuts a partir del 01/01/2005

Opcions possibles si:

 • L'infant està reconegut pels seus dos pares de forma conjunta abans del seu naixement
 • L'infant està reconegut pels pares de forma successiva abans del naixement
 • El reconeixement del pare intervé com a màxim de tard el dia de la declaració de naixement.

En aquest casos, els pares poden triar:

 • El cognom del pare,
 • El cognom de la mare,
 • o els dos cognoms ajuntats segons l'ordre desitjat

Condicions exigides:

Efectuar la declaració esmentat l'opció triada el dia de la declaració de naixement davant l'oficial de l'estat civil, amb la presència obligatòria dels dos pares o només 1 dels dos que tingui amb ell les declaracions del cognom triat degudament omplertes i signades per cada pare, tanmateix es recomana amb insistència als futurs pares ser ambdós presents durant la declaració de naixement.- En aquest últim cas, s'ha d'efectuar la declaració del cognom triat davant l'oficial d'estat civil que sol recollir el reconeixement conjunt.

A falta de selecció:

El cognom del pare que hagi reconegut primer l'infant, el cognom del pare en cas de reconeixement conjunt.

Conseqüències :

El cognom atorgat val per tots els altres fills comuns.

S'efectua la tria una vegada per totes.

La declaració del cognom triat no pot més efectuar-se després de la declaració de naixement

No hi ha cap possibilitat de tria del cognom SI:

 • Hi ha hagut un reconeixement abans del naixement i l'altre després. En aquests dos casos, l'infant porta el cognom de la persona que l'hagi reconegut primer.
  Possibilitat de procedir a la declaració conjunta de canvi de cognom (vegeu les condicions)

Declaració conjunta de canvi de cognom

La declaració conjunta de canvi de cognom pot efectuar-se només amb la presència dels dos pares del menor d'edat de més de 13 anys que dóna el seu consentiment. Pot intervenir durant la minoria d'edat de l'infant davant l'OEC del lloc on està domiciliat l'infant. 

Els pares poden optar per donar el cognom de l'altre pare o sigui els dos ajuntats segons l'ordre desitjat.

Aquesta declaració de canvi de cognom s'efectua davant de l'oficial d'estat civil del lloc on està domiciliat l'infant.

Condicions exigides:

Amb la llei n° 2009-61 del 16 de gener del 2009, s'ha ratificat l’ordenança n° 2005-759 del 4 de juliol del 2005 relativa a la reforma de filiació.

Es pot autoritzar la declaració de canvi de cognom si s'ha establert el doble lligam de filiació de manera diferida i que com a mínim un dels dos ho va ser de forma posterior a la declaració de naixement.

Per tant, s'exclouen d'aquest dispositiu els fills del qual el doble lligam de filiació era establert a la data de la declaració de naixement (fills nascuts de pares casats o reconeguts, de manera conjunta o separada pels seus pares a aquesta data) o aquells que es van reconéixer de forma conjunta després del seu naixement.

L’infant ha de ser menor d'edat a la data de la declaració conjunta efectuada pels seus pares davant l'oficial de l'estat civil. Si té tretze anys comptats a aquesta data, es requereix el seu consentiment personal, pot ser donat per escrit o recollit per l'oficial d'estat civil.

Es pot efectuar la declaració a qualsevol moment durant la minoria d'edat de l'infant a l'hora del reconeixement o més tard i en particular en ocasió del casament dels pares.

En canvi, en cas de fratria la tria del cognom no ésta lliure si ja s'han aplicat les disposicions dels articles 311-21 o 311-23 apartat 2 en benefici d'un altre infant. Llavors la declaració és només receptible si té com a efecte de donar a l'infant el cognom ja atribuït o triat.

En qualsevol dels casos, no s'admet cap declaració de canvi de cognom si s'han aplicat les disposicions de l’article 23 de la llei n°2002-304 del 4 de març del 2002 relativa al cognom. En efecte, qualsevol altra solució portaria a tornar a posar en qüestió l'unitat del nom de la fratria així com la unicitat de l'opció triada prevista en aquest text.

Sota reserva d'aquestes excepcions, es pot efectuar la declaració conjunta de canvi de cognom davant l’oficial de l’estat civil del lloc en el qual resideix l'infant segons les modalitats descrites per la circular CIV/18/04 del 6 de desembre del 2004 (p.34 i 35) per la declaració de canvi de cognom resultant de l’article 334-2 apartat 2, de la llei n° 2002-304 del 4 de març del 2002.

L’aplicació d'aquesta disposició als infants nascuts abans del 1er de gener del 2005 permet posar fi a les dificultats que resulten d'una part de l'abrogació de l'antic article 334-2 del codi civil, i de l'altra de la supressió de la legitimació, les quals han tingut com a efecte de prohibir a aquests infants de prendre el cognom del seu pare.