Demanda d'Actes d'Estat Civil

  • Il n'est plus necessaire de demander l'acte papier pour le Passeport ou la Carte Nationale d'Identité. La mairie qui traitera le dossier se chargera d'en faire la demande via la plateforme dématerialisée.
  • Conformément à la circulaire n°890 du 06/05/17 relative à la modification de délivrance des actes d'état civil, seuls 2 actes de naissance ou de mariage pourront être délivrés afin de lutter contre la fraude documentaire.
Es prendran en compte ùnicament les demandes realitzades per persones majors d'edat. La vostra demanda serà tractada pel Servei d'Estat Civil i rebreu el vostre acte (o còpia integral de l'acte) per correu ùnicament.

Direcció de la Població Servei dels Afers Civils i Militars

El servei dels Afers Civils & Militars només pot deslliurar actes d'estat civil establerts a Perpinyà (naixences, reconeixences, casaments, defuncions). Pels actes de naixement de persones no nascudes a Perpinyà: L'adreça nacional web ''Acte de naissance en ligne''

Segons l'article 197 de la Instrucció General Relativa a l'Estat Civil :
"Qualsevol persona, major o emancipada, pot obtenir, amb indicació dels cognoms i nom usuals dels pares, còpies integrals del seu acta de naixement o de casament. Els ascendents o descendents de la persona que l'acta concerneix, el seu cònjuge o el seu representant legal poden també obtenir les mateixes còpies si forneixen la indicació dels cognoms i nom usuals dels pares d'aquesta persona."

"Aquestes còpies poden ser deslliurades al Fiscal de la República, a l’escrivà en cap del Tribunal d’Instància (als notaris i advocats segons les condicions previstes a l’article 197-5) [...] i, en el cas on les lleis i reglaments els hi autoritzen, a les administracions públiques ".

Garantim la confidencialitat de les informacions comunicades.

La vostra demanda serà tractada en un termini breu.

Especifiqueu la identitat de la persona de la qual demaneu l'acta
Cognom de jove per una dona casada
Si no és nascuda a Perpinyà
Especifiqueu l'estat civil del pare 1 de la persona per la qual se sol·licita l'acte
Especifiqueu l'estat civil del pare 2 de la persona per la qual se sol·licita l'acte
Especificar la identitat del cònjuge de la persona de la qual demaneu l'acta
Cognom de jove per una dona casada
Especificar l'estat civil del pare del cònjuge de la persona per el qual l'acta és demanat
Especificar l'estat civil de la mare del cònjuge de la persona per el qual l'acta és demanat
Especificar les dades del sol·licitant
Al format xxx@yyy.zzz Rebreu dos correus electrònics per a informar-vos del tractament de la vostra demanda si comuniqueu la vostra adreça electrònica.
Si l'adreça del sol·licitant es troba a l'estranger
Especificar les informacions complementàries