Padrinatge republicà

Acte ciutadà, el padrinatge republicà és el comprmís moral dels padrins i padrines d'acompanyar el nen en les  diferents etapes de la seva vida i suplir els pares en cas de desgràcia familiar. També permet fer entrar el nen en la comunitat republicana i a afiliar-lo simbòlicament als valors republicans.

El padrinatge republicà va néixer sota la Revolució Francesa, a l'època de la separació de l'Església i de l'Estat. Fou inspirat pel Senyor Camille Desmoulins.

Encara que sembli previst pel decret del 20 Prairial, an II (08 de juny del 1794) que donava als municipis l'habilitació exclusiva d'establir les actes de l'estat civil, cap text legislatiu no li és realment aplicable. probablement és més relacionat al costum.

Legalment, el padrinatge republicà no té cap valor jurídic. El compromís dels padrins i padrines queda símbolic. Tanmateix es tracta d'un compromís moral fort, pronunciat davant del batlle, oficial d'Estat Civil. Els pares que desitgen fer dels padrins i padrines veritables "tutors" en cas de defunció, han de procedir per via testamentària cal notari, o per contracte privat (article 398 del Codi Civil).

Els municipis no són obligats d'oferir aquest servei. A més a més, com no es tracta d'una acta d'estat civil, els padrinatges republicans no són inscrits en els registres del municipi. Finalment, no hi ha cap cerimonial preestablert.

Antigament instaurat com una mesura anticlerical, el padrinatge republicà és, avui en dia, més aviat apreciat com a complement o alternativa al bateig religiós. Es tracta d'un procediment personal dels pares que s'inspira del principis d'un laïcisme modern: llibertat d'opinió i igualtat civil de les religions.

A Perpinyà, els padrinatges republicans són celebrats el dissabte el matí a la sala de matrimoni.
A petició de les persones concernides, els padrinatges republicans poden ser reïterats en català.

Condicions: El padrinatge republicà pot ser una resposta apropiada sigui quina sigui l'edat del fillol, fins i tot després de la majoritat. La relació de padrinatge pot tenir diferents formes segons l'edat del fillol. Quan el nen té la capacitat de discerniment, el seu parer serà recollit.

De la mateixa manera, no existeix cap condició d'edat per a ser padrí o padrina. Tanmateix és desitjable que un dels dos padrins sigui major d'edat.

Per un padrinatge republicà, el dossier ha de ser dipositat al servei d'Afers Civils i Militars, oficina de Matrimonis (12, carrer Pierre Cartelet 66000 Perpinyà) un més abans la seva celebració.

Documents a proveir:
  • Partida de naixement de l'infant,
  • Llibre de família dels pares,
  • Fotocòpia recto-verso dels documents d'identitat del padrí i de la padrina
  • Adreces i professions dels pares i del padrí i de la padrina

Estat Civil

Tél : 04.68.66.32.00

Ouverture du lundi au vendredi de 8h à 17h

Pour les mois de juillet et août,  le service état civil sera exceptionnellement fermé les après-midis
Ouverture de 8h à 13h du lundi au vendredi

Adresse : 
12 carrer Pierre Cartelet
BP 20931
66000 Perpinyà
Fax Number: 04 68 66 35 38

Accès bus

Accès bus : 
Arrêt "Parking St-Martin" (à 89m) :
13
Arrêt "Poste" (à 93m) :
PTIT
13
Arrêt "Pyrénées" (à 115m) :
A
NITB
2
7
8
15
20
23
Arrêt "Perpignan - Ctpm Mercader" (à 120m) :
Petit Bus
Arrêt "Perpignan - Lycee François Arago" (à 164m) :
Petit Bus
Arrêt "Jotglars" (à 191m) :
13
Arrêt "Lycée Arago" (à 192m) :
7
8
23
Arrêt "Mercader" (à 208m) :
A
NITB
2
13
15
20
Arrêt "Catalogne (Point Chaud)" (à 248m) :
A
B
C
NITB
1
2
3
5
6
7
8
10
11
12
14
15
23
Arrêt "St-Martin" (à 267m) :
8