Gossos de 1a categoria

Reglamentació

Amb una població avaluada a França a uns 40 000, aquests gossos han proliferat de manera considerable. Entre ells s'han criat nombrosos gossos de forma clandestina. Són ells mateixos les primeres víctimes de l'apassionament del qual són objecte amb mals tractaments que se'ls hi infligeix durant la seva cria i ensinistrament a l'agressivitat.

Es caracteritzen per una potència particular de la seva mandíbula i per tant de la seva força mossegadora, per la seva insensibilitat al dolor i per un comportament fàcilment agressiu senzill de desenvolupar.

No poden ser detentors d'aquests gossos:

 • les persones menors de 18 anys
 • els majors d'edat sota tutela
 • les persones condemnades per delictes d'homicidi o de violència
 • les persones a les quals el batlle ha tret la propietat o la guàrdia d'un gos perquè presentava un perill per les persones o els animals domèstics

No respectar una sola d'aquestes disposicions constitueix un delicte subjecte a una multa de 3750 euros i 3 mesos de presó.

Interdiccions

L’adquisció, la cessió (gratuïta o pagant), la importació, la introducció sobre el territori metropolità, als departaments d'Ultramar i Saint-Pierre i Miquelon.

Sancions: 6 mesos de presó i una multa de 15 000 euros.

L’accés als transports en comú, als llocs públics, als locals oberts al públic, estades a les parts comunes dels immobles col·lectius.

Sancions: multa de 150 euros.

Obligacions

 1. L'esterilització
  Gossos mascles i femelles, operació quirúrgica únicament i de manera irreversible.
  Genera la deslliurança d'un certificat pel veterinari, que es remet al propietari o al detentor de l’animal.
  Sancions: 6 mesos de presó i una multa de 15 000 euros.
 2. No obtenir la llicència per a la tinença de gossos d'aquesta categoria després d'un requeriment
  Sancions: 3 mesos de presó i una multa de 3750 euros

L'ajuntament és el del lloc de residència del propietari del gos o si s'escau, del lloc de residència del gos.

Documents que s'han d'ajuntar al formulari de declaració:

 • Certificat d'aptitud
 • Avaluació comportamental
 • Llicència per a la tinença de gossos d'aquesta categoria (pels gossos nascuts abans del 7 de gener del 2000)
 • Esterilització
 • Vacunació antiràbica
 • Assegurança responsabilitat civil
 • Carnet d'identificació atorgat per la Societat Central Canina

Sanció: No presentar la llicència per a la tinença de gossos d'aquesta categoria sobre qualsevol petició de les forces de policia: 450 euros

La Llicència per a la tinença de gossos d'aquesta categoria esmenta:

 • Els noms, cognom, data de naixement i domicili del propietari de l’animal
 • La identificació del gos (tatuatge)
 • El nom, l’edat, el sexe i el tipus del gos (pertinença a la 1a o 2na categoria.)