Gossos de 2a categoria

Reglamentació

(gossos guardians i de defensa). Pertanyen a races reconegudes pel Ministeri d'Agricultura i de Pesca. La seva cria correspon a programes de selecció gestionats per la Societat Central Canina.

El seu propietari disposa de documents (certificat de naixement o pedigrí) que certifiquen del seu origen. Tanmateix aquest tipus de gossos, a causa de la seva morfologia i del seu comportament, poden com els pit-bulls, ser utilitzats com instruments d’intimidació.

Els propietaris de gossos de 2a categoria poden vendre'ls i no són obligats a fer-los esterelitzar.

Tanmateix han de sol·licitar la Llicència per a la tinença del seu gos a l'Ajuntament, del passejar amb morrió i amb corretja en el llocs oberts al públic.

No poden detenir aquests gossos:

 • les persones menors de 18 anys
 • els majors sota tutela
 • les persones condemnades per crim o violència
 • les persones a les quals el batlle ha retirat la propietat o la guardia d’un gos perquè presentava un perill per a les persones o els animals domèstics

No  respectar una d'aquestes disposicions constitueix un delicte subjecte a una multa 3750 euros i  3 mesos de presó.

Interdicció:

L'aparcament en les parts comunes dels immobles col·lectius.

Sancció: 150 euros de multa

Obligacions:

 • Certificat d'aptitud
 • Avaluació comportamental
 • Llicència per la tinença de gossos
 • Vacunació antiràbica
 • Assegurança responsabilitat civil
 • Carnet d'identificació atorgat per la Societat Central Canina
 • LOF obligatori per la raça Staffordshire Terrier i American Staffordshire Terrier i Tosa

Sancció:

 • No obtenir la Llicència de tinença després d'un requeriment: 3 mesos de presó i 3750 euros de multa
 • No ser assegurat per una assegurança especial responsabilitat civil: 450 euros
 • No haver fet vacunar el seu gos contra la ràbia: 450 euros de multa
 • No presentar a qualsevol sol·licitud de la policia la Llicència de tinença: 450 euros

Cal afegir-hi els documents del Llibre dels Orígens Francesos (LOF) que demostren la pertinença del gos a una raça inventoriada

Sancció: no presentar els documents del LOF implica la classificació del gos en 1a categoria.