Allistament militar

On dirigir-se?

 1. Ajuntament Servei Població
  12, carrer Pierre Cartelet 66000 Perpinyà
  Obert del dilluns al divendres de les 8 hores a les 17 hores sense interrupció
 2. Ajuntament Barri Nord AL SOL (sector del Vernet)
  39, avinguda Joffre Perpinyà
 3. Ajuntament Barri Oest
  16, avinguda de Belfort Perpinyà
 4. Ajuntament Barri Centre Antic
  1 carrer de la Saboneria (plaça Carola) Perpinyà
 5. Ajuntament Barri Est
  1 carrer de les Calanques Perpinyà
 6. Ajuntament Barri Sud
  Plaça de la Sardana (Molí de Vent)

Documents necessaris que s'han de proveir

 • El carnet d'identitat
 • El llibre de família
 • Prova de la nacionalitat francesa si els dos pares han nascut a l'estranger (Certificat de nacionalitat francesa, Decret de naturalització sigui del jove sigui d'un dels dos pares, carnet d'identitat francès d'un dels dos pares)
 • Un justificatiu de domicili.
 • Partida de naixement si ha nascut fora de Perpinyà i si no hi ha llibre de família.

Historial

El servei militar obligatori fou instituït amb la llei del 21 de març del 1905.

El servei nacional obligatori li va succeir el juny del 1971

La llei del 28 d'octubre del 1997 ha reformat el servei nacional, amb la suspensió del servei militar i en professionalitzar l'exèrcit. Ha fet obligatori l'allistament dels joves, noies o nois de 16 anys d'edat.

Definició

L'allistament és l'empadronament de tots els francesos ; ho efectua el Batlle o l'autoritat consular i el verifica el Prefecte.

Aquest tràmit s'ha d'efectuar després que el nen hagi complert els seus 16 anys.

Tanmateix poden regularitzar la seva situació fins a l'edat de 25 anys. Un certificat d'allistament els serà entregat i els permetrà inscriure's:

 • Als exàmens
 • Al permís de conduir
 • Als concursos administratius

Després d'aquestes operacions, els joves empadronats són gestionats pel servei de l'exèrcit. Seran convocats per anar a la jornada de crida per a la preparació a la defensa.

La crida per a la preparació a la defensa

Aquesta jornada té com a objectiu, mitjançant conferències-debats organitzades al voltant de projeccions audiovisuals, de proporcionar informacions sobre la defensa nacional.

També està al programa, una sèrie de tests que permeten identificar els joves que pateixen dificultats de lectura i proposar-los d'orientar-los cap a estructures adaptades.

Després de la jornada, s'atorga una certificació de participació. Les dades de l'allistament serviran per a la inscripció automàtica sobre les llistes electorals.

S'han de conservar el certificat i la certificació d'allistament. Seran imprescindibles per a establir un dossier de candidatura a un examen o oposició sotmesa al control de l'autoritat pública.

En cas de pèrdua d'aquests documents, l'Oficina del Servei Nacional serà l'única competent per a establir altres documents, per tant queda útil dirigir-se altra vegada cap als serveis de l'ajuntament. Aquest darrer està situat al 4, carrer Rabelais 66000 Perpinyà.

L'Ajuntament fa d'enllaç entre l'exèrcit i els joves. Dos empleats del servei reben al quotidià una desena de persones al dia per a informar-los, allistar-los i atorgar-los la certificació necessària. 

El 2001: s'han allistat 1201 joves - 2340 han estat inscrits d'ofici