Urbanisme-Ordenació de la ciutat-Habitatge

Avís Important

Urbanisme: nova competència de Perpinyà Mediterrània

El decret prefectoral en data del 10 de setembre del 2015 amb extensió de les competències i actualització dels estatuts de Perpinyà Mediterrània Comunitat d’Aglomeració, especialment en matèria de Pla Local d’Urbanisme.

Projecte de 1a revisió del PLU

Per deliberació en data del 28 de juny del 2012, el Consell Municipal de la vila de Perpinyà ha prescrit la revisió general del Pla Local d'Urbanisme i definit les modalitats de concertació per dur a terme aquest projecte.

Per deliberació en data del 17 de desembre de 2015, el Consell Comunitari de Perpinyà Mediterrània ha aprobat el projecte de revisió del PLU i fet el balanç de la concertació.

Per decret en data del 27 de juliol del 2016, el President de la Comunitat Urbana Perpinyà Mediterrània Metròpoli ha prescrit l’enquesta pública única relativa al projecte de revisió del Pla Local d’Urbanisme i de la Classificació del Territori per Zones de Sanejament de la Vila de Perpinyà que va tenir lloc del 29 d'agost al 30 de setembre del 2016.

Podeu consultar les peces constitutives del dossier d'enquesta així com l'informe i les conclusions del comissari encarregat de l'enquesta a la pàgina:
Projecte de revisió del PLU

Anul·lació parcial del PLU

Per decisió del Tribunal Administratiu de Montpeller en data del 30 de desembre de 2011, la deliberació del consell municipal de Perpinyà en data del 20 de desembre de 2007 amb aprobació del PLU del municipi, resultant de la revisió del POS en PLU i de l'elaboració del PLU en el sector de les Arcades, és anul·lada perquè crea subsectors Ne en la zona A i  delimita en zona urbana  micro zones A i N. Sobre el pla adjunt, figuren els perímetres dels sectors concernits per aquesta anul·lació i en els quals no s'apliquen les regles del PLU oposable sinó aquelles del document d'urbanisme immediatament anterior.
Per a obtenir més precisions podeu contactar amb la Direcció de l'Urbanisme.

Direcció de l'Ordenació i de l'urbanisme

Accessibilitat limitada a la planta baixa, porter automàtic
Hores d'obertura : 8h30-12h30

Adresse : 
11 carrer del Castellet
BP 20931
66931 Perpinyà cedex
Telèfon: 04 68 66 31 78
Fax Number: 04 68 62 37 20

Accès bus

Accès bus : 
Arrêt "Castillet 2" (à 105m) :
B
PTIT
1
5
7
13
Arrêt "Wilson" (à 149m) :
B
1
3
4
7
13
22
Arrêt "Passerelle" (à 153m) :
5
Arrêt "Variétés" (à 156m) :
A
C
2
6
12
14
Arrêt "Vauban 1" (à 221m) :
A
NITB
2
7
13
15
Arrêt "Palais des Congrés" (à 270m) :
Arrêt "Vauban 2" (à 276m) :
B
C
PTIT
1
5
6
12
14

Direcció Habitatge i Renovació Urbana

Ouverture au public du lundi au vendredi de 9h-12h/14h-17h

Adresse : 
11 carrer del Castellet
2ème étage
66931 Perpinyà cedex
Telèfon: 04 68 66 32 18
Fax Number: 04 68 62 38 22

Accès bus

Accès bus : 
Arrêt "Castillet 2" (à 113m) :
B
PTIT
1
5
7
13
Arrêt "Wilson" (à 141m) :
B
1
3
4
7
13
22
Arrêt "Passerelle" (à 150m) :
5
Arrêt "Variétés" (à 160m) :
A
C
2
6
12
14
Arrêt "Vauban 1" (à 229m) :
A
NITB
2
7
13
15
Arrêt "Palais des Congrés" (à 260m) :
Arrêt "Vauban 2" (à 285m) :
B
C
PTIT
1
5
6
12
14