Autorització d'Urbanisme

Per a qualsevol informació
Obertura del dilluns al divendres de les 8h30 a les 12h30.
D.A.U.

Direcció de l'Endegament i de l'Urbanisme
11 carrer del Castellet - 1er pis  66931 Perpinyà Cedex
Tel: 04 68 66 31 78 Fax: 04 68 62 37 20