Declaració pous i perforacions domèstics

Pous i perforacions domèstiques: una nova reglamentació

El decret del 2 de juliol del 2008 estableix l'obligació, per cada particular que utilitza o desitja realitzar obres d'extracció d'aigua subterrània amb finalitats d'ús domèstic, de declarar aquestes obres o el seu projecte d'obres a l'ajuntament. 
Aquesta obligació està vigent des del 1er de gener del 2009.

Així, qualsevol noves obres realitzades després de l'1 de gener del 2009 haurà de ser objecte d'aquesta declaració com a màxim de tard 1 mes abans el començament de les obres.
Pel que fa a les obres existents al 31 de desembre del 2008, s'hauran de declarar abans del 31 de desembre del 2009.
La declaració s'haurà d'efectuar en omplir el formulari aquí adjunt, tot indicant de nou les característiques essencials de les obres d'extracció (sense entrar en precisions massa tècniques) així com les informacions relatives a la xarxa de distribució de l'aigua extreta.

S'haurà de dipositar aquest formulari als ajuntaments de barris, o enviar-lo a la Direcció Higiene i Salut BP 20931 - 11 carrer Emile Zola 66931 PERPINYÀ Cedex.