Documents d'urbanisme

El pla local d'urbanisme

El pla local d'urbanisme cobreix la integralitat del territori comunal tret de les parts concernides pel pla de salvaguarda i de posada en valor.
Estableix el projecte global d’urbanisme i d’ordenació a escala de la ciutat i fixa consegüentment les regles generals d’utilització del sòl sobre el seu territori.
És oposable a qualsevol persona pública o privada per a l'execució de totes les obres, construccions, plantacions, soscavaments o elevacions dels sòls, per a la creació d'urbanitzacions i l'obertura d'instal·lacions classificades.
Es compon d’un informe de presentació, d’un projecte d'ordenació i de desenvolupament sostenible, d’orientacions d’ordenació, d’un reglament de classificació del territori per zones i de documents gràfics. És acompanyat d’annexos.

El pla de salvaguarda i de posada en valor

El pla de salvaguarda i de posada en valor és elaborat conjuntament per l'Estat i el municipi en un "sector salvaguardat" creat
per l'autoritat administrativa perquè presenta un caràcter històric, estètic o de natura a justificar la conservació, la restauració i la posada en valor de tot o part d'un conjunt d'immobles construïts o no
Es compon d'un informe de presentació, d’un reglament i de documents gràfics.

El pla cadastral

El pla cadastral us és proposat per la Direcció General de Finances Públiques.
Podreu consultar o editar un extracte del pla cadastral de manera senzilla.