Informe de presentació

L'informe de presentació explica les opcions retingudes per a establir el projecte d'endegament i de desenvolupament sostenible, les orientacions d'habilitació i el reglament.
Es basa en un diagnòstic establert respecte a les previsions econòmiques i demogràfiques i de les necessitats llistades en matèria de desenvolupament econòmic, de superfícies agrícoles, d'ordenació de l'espai, de medi ambient, d'equilibri social de l'habitatge, de transports, de comerç, d'equipaments i de serveis.