Orientacions d'ordenació

 

Aquestes orientacions d'ordenació relatives a barris o a sectors poden, en coherència amb el projecte d'ordenació i de desenvolupament sostenible, preveure les accions i les operacions d'ordenació a realitzar, especialment per a posar en valor el medi ambient, els paisatges, les entrades de ciutats i el patrimoni, lluitar contra la insalubritat, permetre el renovellament urbà i assegurar el desenvolupament del municipi.

Poden prendre la forma d'esquemes i precisiar les principals característiques de les vies i espais públics.

 

 

Orientacions d'ordenació

Els sectors amb reptes importants 

Els sectors urbans

Els estudis urbans d'entrada de la ciutat