Pla de salvaguarda i de valoració

L’ordre interministerial del 13 de setembre del 1995 creava, per iniciativa de la Vila de Perpinyà, un sector salvaguardat per a la protecció i la posada en valor del seu centre històric.

Aquest perímetre d'un centenar d'hectàrees que inclou el Palau dels Reis de Mallorca i la Ciutadella cobreix els barris Sant Joan, Sant Mateu, La Real, Sant Jaume i Baluard de la Vila Nova, així com algunes de les seves extensions més recents exteriors a les antigues muralles (rondes Wilson i Jean Bourrat, passejada dels Plàtans, antics vessants del Palau Reial…)

El pla de salvaguarda i de posada en valor del qual les regles se substitueixen a aquelles del Pla Local d’Urbanisme es va elaborar després conjuntament amb l'Estat i el municipi i aprovat per decisió prefectoral del 3 de juliol del 2007.

Subdivideix el sector salvaguardat en quatre zones reglamentàries:

  • la zona Usa relativa al parcel·lari antic procedent de la trama de via pública medieval
  • la zona USb relativa a les urbanitzacions antigues de Sant Jaume i Sant Mateu i als equipaments que els acompanyen
  • la zona USc relativa al barri de la Vila Nova
  • la zona USd relativa als barris recents construïts sobre les antigues muralles.

Després, el conjunt dels immobles del sector salvaguardat és repartit en diverses categories definides per la llegenda detallada del pla:

  • aquells a conservar i a restaurar i dels quals la demolició o l’alteració són prohibides,
  • aquells a mantenir i a rehabilitar amb un poc més de marge de maniobra pel que fa la seva modificació
  • aquells que poden ser indiferentment conservats, millorats o substituïts segons el dret comú del PLU
  • aquells dels quals la demolició total o parcial podrà ser imposada durant les obres.