Habitatge del Centre Antic

Perpinyà: La dinàmica de requalificació del centre antic.

Els barris Sant Mateu, Sant Jaume, La Real i Sant Joan són al cor de les prioritats de la Vila de Perpinyà, des del 2003.

Resultats assolits:

Amb cinc anys, s'han rehabilitat 1254 allotjaments mitjançant l'Operació programada de l'hàbitat - Renovació urbana (OPAH-RU) 2003-2008:

 • Entre els quals 866 allotjaments totalment rehabilitats o posats de nou en conformitat amb les normatives
  • 750 amb ajuts públics
  • 61 allotjaments després de procediments coercitius
  • 55 amb l'exoneració d'impostos Malraux
 • Entre els quals 388 allotjaments després de renovacions de façanes

Uns 15,6 milions d'euros d'ajuts públics i 36 milions d'euros d'obres invertides per a reestructurar els allotjaments del Centre Antic.

El dispositiu en curs.

El 2008, la Vila de Perpinyà amb l'Estat, l'ANAH, Perpinyà Mediterrània Comunitat de Municipis i la Caixa de Dipòsits i Consignacions, ha iniciat una nova OPAH-RU pels anys 2008-2013. Els objectius operacionals són el tractament de 1325 allotjaments en cinc anys, o sigui:

 • 160 allotjaments millorats pels proietaris ocupants,
 • 40 allotjaments rehabilitats pels nous propietaris,
 • 80 allotjaments rehabilitats pels promotors que produeixen allotjaments destinats a l'accessió a la propietat,
 • 250 allotjaments concernits únicament amb l'ajuda específica per a la millora de les façanes,
 • 275 allotjaments de lloguer amb lloguer lliure,
 • 300 allotjaments de lloguer amb lloguer vinculat per un conveni,
 • 220 allotjaments socials públics.

Quatre grans orientacions estratègiques:

 • el manteniment de la diversitat social,
 • la lluita contra l'habitatge indigne,
 • la reestructuració de la trama urbana en els sectors més danyats
 • la lluita contra els allotjaments buits.
URBANIS
"Viure al centre ciutat"
5, carrer de la Fusteria
Telèfon: 04 68 63 76 80
Atenció al públic: Dimarts, dimecres i dijous de les 10h a les 13h