Operacions d'ordenació territorial

Les grans operacions d'ordenació territorial:

S'ha triat el procediment de ZAC per a reestructurar i desenvolupar el territori perpinyanès

Pou de les colobres: Primer projecte ecobarri del territori perpinyanès


Ambient 3D no contractual

El projecte de ZAC ecobarri, molt a prop del centre ciutat, iniciat el gener del 2008 amb un període de concertació, consisteix en l’ordenació d’una zona mixta majoritàriament constituïda d'habitacions per tal de crear les millors condicions d'acolliment, de treball i de qualitat de vida per a noves poblacions.

Sant Assiscle el Molí Draper: Primera part del projecte urbà sector estació

El projecte de ZAC Sant Assiscle - el Molí Draper com a operació de renovació urbana (conjunt immobiliari associant allotjaments, terciaris i comerços realçat per espais públics de qualitat i una xarxa viària reconfigurada) s'inscriu en el projecte urbà de la Vila, en coherència amb els objectius de planificació.

La Vinyatera: Altra part del projecte urbà sector estació


Projecte de perímetre

El projecte de ZAC La Vinyatera consisteix en l'extensió de la urbanització cap a l'Oest, al llarg del riu de la Bassa per a facilitar el desenvolupament de la mixitat en favor d'un hàbitat adaptat en accessió responent als reptes de sostenibilitat i a preus competitius.

 

Divisió Operació d'Ordenació territorial

Adresse : 
11 carrer del Castellet
66000 Perpinyà

Accès bus

Accès bus : 
Arrêt "Castillet 2" (à 105m) :
B
PTIT
1
5
7
13
Arrêt "Wilson" (à 149m) :
B
1
3
4
7
13
22
Arrêt "Passerelle" (à 153m) :
5
Arrêt "Variétés" (à 156m) :
A
C
2
6
12
14
Arrêt "Vauban 1" (à 221m) :
A
NITB
2
7
13
15
Arrêt "Palais des Congrés" (à 270m) :
Arrêt "Vauban 2" (à 276m) :
B
C
PTIT
1
5
6
12
14