La Vinyatera

Per deliberació en data del 13 de desembre del 2012, el Consell Municipal de la vila de Perpinyà ha fixat els objectius perseguits i ha definit les modalitats de la concertació prèvia del projecte de creació d’una ZAC en el marc del projecte urbà del sector de l'estació TAV de Perpinyà amb una extensió al Nord del barri Malloles.

D'ara endavant, un llibre de suggeriments així com un dossier de concertació presentant les orientacions inicials del projecte i enriquit proporcionalment a l'avançament dels estudis està a disposició del públic, a la Direcció d'Ordenació territorial i Urbanisme - 11, carrer del Castellet.