Projecte urbà i social 2018/2024

 

Projecte de renovació urbana de la Diagonal del Vernet i del Camp de Mart

 

La Vila de Perpinyà i Perpinyà Mediterrània Metròpoli es comprometen amb un ambiciós programa de renovació urbana d'alguns dels seus barris prioritaris entre els quals el de la Diagonal del Vernet i del Camp de Mart per a millorar l’habitatge i requalificar espais exteriors així com crear nous equipaments estructuradors per tal d'afavorir la inclusió dels barris a la resta de la ciutat i de la metròpoli. Aquest compromís s'inscriu en la continuïtat de la feina iniciada en el marc del PNRU 1 amb la qual una important política d'inversions, sostinguda per l’ANRU, ha permès remodelar les primeres zones urbanes sensibles perpinyaneses, i millorar la cohesió urbana i social de la ciutat i de la seva metròpoli.

Per ampliar aquesta tasca, s'ha triat la Diagonal del Vernet i el Camp de Mart en la llista dels barris d'interès regional per l’ANRU. Aquest compromís s'ha formalitzat amb la signatura d’un protocol el 21 de desembre de 2015 amb l’Agència Nacional per la Renovació Urbana que permet la realització d'estudis suplementaris. Aquesta mobilització de l’ANRU complementa la mobilització d'Europa, en efecte la Vila i la Metròpoli eren candidates i han estat seleccionades a una crida a projecte regional en el marc del programa operacional FEDER-FSE Llenguadoc-Rosselló, pel període 2014-2020 per tal de realitzar una Aproximació Territorial Integrada (ATI).

 

Europa acompanya els barris prioritaris de la ciutat

 

Amb Europa, la Vila de Perpinyà s'ha compromès amb Perpinyà Mediterrània Metròpoli en un ambiciós programa de renovació urbana d'alguns dels seus barris prioritaris entre els quals els de la Diagonal del Vernet i del Camp de Mart per a millorar el seu habitatge, requalificar espais exteriors com també crear nous equipaments estructuradors per tal d'afavorir la inclusió dels barris a la resta de la ciutat i de la metròpoli. Aquest compromís continuarà la feina iniciada en el marc del PNRU 1 amb el qual una important política d'inversions, sostinguda per l’ANRU, ha permès remodelar les primeres zones urbanes sensibles perpinyaneses, i així actuar sobre la cohesió urbana i social de la ciutat i de la seva àrea metropolitana.

Per continuar aquest esforç, la Diagonal del Vernet i el Camp de Mart han estat seleccionats en la llista dels barris d'interès regional per l’Agència Nacional per la Renovació Urbana. Aquesta mobilització de l’ANRU s'afegeix a la mobilització d’Europa ja que la Vila i la Metròpoli també van ser candidates i seleccionades a una crida a projecte regional en el marc del programa operacional FEDER-FSE Llenguadoc-Rosselló, pel període 2014-2020 per tal de realitzar una Aproximació Territorial Integrada (ATI). S'atribuiran prop de 2,4 M € que es distribuiran als dos barris per operacions centrades especialment en l'habitatge o equipaments pels habitants.

Europa ajuda un nou espai esportiu destinat als joves perpinyanesos en el sector del Camp de Mart a Sant Galdric

Han començat les obres de requalificació al Camp de Mart. Tal com ho mostren les habilitacions  iniciades a la primavera de 2017 al pol esportiu per tal de posar a disposició dels joves un espai esportiu adaptat a la diversitat de les pràctiques esportives. És contigu al Liceu a prop del gimnàs i de l'estadi. La seva superfície més gran permetrà acollir més públic i agilitzarà pràctiques que ja existien a prop del gimnàs. Tanmateix, aquestes noves activitats seran reglamentades i el recinte tancarà a la nit. Aquesta mesura garantirà la seguretat pels equipaments esportius i escolars adjacents tal com es va evidenciar durant les consultes de les associacions i dels habitants del barri.

Les travaux engagés ont permis une participation du FEDER de 16 530 € sur un coût total de 56 753 €.