Projecte urbà i social 2018/2024

Projecte de renovació urbana Centre Històric barri Sant Jaume

Obertura de la concertació.

La concertació tindrà lloc del 8 de gener de 2018 al 28 de febrer de 2018 inclòs.
Un dossier que presenta el projecte de renovació dels sectors concernits i un registre destinat a recollir les observacions eventuals seran a disposició del públic.
Es poden consultar a l'Ajuntament del centre Històric; a la Direcció de l'Habitatge i de la Renovació Urbana, carrer del Castellet i al Casal de barri, plaça Carola.
Una exposició, a la Maison de Projet, Taller d'Urbanisme, carrer Rabelais, permetrà als veïns i altres persones concernides intercanviar sobre projecte.

Projecte de renovació urbana de la Diagonal del Vernet i del Camp de Mart

La Vila de Perpinyà i Perpinyà Mediterrània Metròpoli es comprometen amb un ambiciós programa de renovació urbana d'alguns dels seus barris prioritaris entre els quals el de la Diagonal del Vernet i del Camp de Mart per a millorar l’habitatge i requalificar espais exteriors així com crear nous equipaments estructuradors per tal d'afavorir la inclusió dels barris a la resta de la ciutat i de la metròpoli. Aquest compromís s'inscriu en la continuïtat de la feina iniciada en el marc del PNRU 1 amb la qual una important política d'inversions, sostinguda per l’ANRU, ha permès remodelar les primeres zones urbanes sensibles perpinyaneses, i millorar la cohesió urbana i social de la ciutat i de la seva metròpoli.

Per ampliar aquesta tasca, s'ha triat la Diagonal del Vernet i el Camp de Mart en la llista dels barris d'interès regional per l’ANRU. Aquest compromís s'ha formalitzat amb la signatura d’un protocol el 21 de desembre de 2015 amb l’Agència Nacional per la Renovació Urbana que permet la realització d'estudis suplementaris. Aquesta mobilització de l’ANRU complementa la mobilització d'Europa, en efecte la Vila i la Metròpoli eren candidates i han estat seleccionades a una crida a projecte regional en el marc del programa operacional FEDER-FSE Llenguadoc-Rosselló, pel període 2014-2020 per tal de realitzar una Aproximació Territorial Integrada (ATI).

Obertura de la concertació

La concertació tindrà lloc del dilluns 19 de febrer de 2018 fins al 13 d'abril de 2018 inclòs.
Un dossier que presenta el projecte d'habilitació de la zona i un registre destinat a recollir les observacions eventuals seran a disposició del públic.

Es poden consultar :

  • En els locals de la Direcció de l’Habitatge i de la Renovació Urbana, 11 carrer del Castellet - 66000 Perpinyà (locals no accessibles a les PMR) – telèfon: 04 68 62 37 12.
  • En els locals de l'Ajuntament de barri Est; 1 carrer de les Calanques, 66000 Perpinyà (locals accessibles a les PMR) – telèfon: 04 68 66 30 10.
  • En els locals de l'Ajuntament de barri  Nord –Alt Vernet, 210 avinguda del Llenguadoc – 66000 Perpinyà (locals accessibles a les PMR) – telèfon: 04 68 66 30 09.
  • En els locals de l'Ajuntament de barri Nord –Al Sol, 39 avinguda del Mariscal Joffre – 66000 Perpinyà (locals accessibles a les PMR) – telèfon: 04 68 66 37 70.
  • En els locals de l’A Maison du Projet, el Taller d’Urbanisme, 45 carrer François Rabelais - 66000 Perpinyà (local accessible a les PMR) – telèfon: 04 68 66 35 09.

Obert al públic a les hores següents: 9h00 – 12h00 i 14h00 – 17h00 del dilluns al divendres.

El públic podrà consignar les seves observacions en un registre obert a aquest efecte. Els comentaris i suggestions també podran enviar-se per correu electrònic a l’adreça següent: NPNRU@mairie-perpignan.com i a la pàgina facebook.com/NPNRUPerpignan.

A títol d’informació, s'organitzarà almenys una reunió pública a cada barri.

Europa acompanya els barris prioritaris de la ciutat

Amb Europa, la Vila de Perpinyà s'ha compromès amb Perpinyà Mediterrània Metròpoli en un ambiciós programa de renovació urbana d'alguns dels seus barris prioritaris entre els quals els de la Diagonal del Vernet i del Camp de Mart per a millorar el seu habitatge, requalificar espais exteriors com també crear nous equipaments estructuradors per tal d'afavorir la inclusió dels barris a la resta de la ciutat i de la metròpoli. Aquest compromís continuarà la feina iniciada en el marc del PNRU 1 amb el qual una important política d'inversions, sostinguda per l’ANRU, ha permès remodelar les primeres zones urbanes sensibles perpinyaneses, i així actuar sobre la cohesió urbana i social de la ciutat i de la seva àrea metropolitana.

Per continuar aquest esforç, la Diagonal del Vernet i el Camp de Mart han estat seleccionats en la llista dels barris d'interès regional per l’Agència Nacional per la Renovació Urbana. Aquesta mobilització de l’ANRU s'afegeix a la mobilització d’Europa ja que la Vila i la Metròpoli també van ser candidates i seleccionades a una crida a projecte regional en el marc del programa operacional FEDER-FSE Llenguadoc-Rosselló, pel període 2014-2020 per tal de realitzar una Aproximació Territorial Integrada (ATI). S'atribuiran prop de 2,4 M € que es distribuiran als dos barris per operacions centrades especialment en l'habitatge o equipaments pels habitants.

Europa ajuda un nou espai esportiu destinat als joves perpinyanesos en el sector del Camp de Mart a Sant Galdric

Han començat les obres de requalificació al Camp de Mart. Tal com ho mostren les habilitacions  iniciades a la primavera de 2017 al pol esportiu per tal de posar a disposició dels joves un espai esportiu adaptat a la diversitat de les pràctiques esportives. És contigu al Liceu a prop del gimnàs i de l'estadi. La seva superfície més gran permetrà acollir més públic i agilitzarà pràctiques que ja existien a prop del gimnàs. Tanmateix, aquestes noves activitats seran reglamentades i el recinte tancarà a la nit. Aquesta mesura garantirà la seguretat pels equipaments esportius i escolars adjacents tal com es va evidenciar durant les consultes de les associacions i dels habitants del barri.