Requalificació del barri de l'estació

Perpinyà: La dinàmica de requalificació del barri de l'estació

Des del 2009, el barri de l'Estació és objecte d'estudis i de concertació. En el marc del Programa Nacional de Requalificació dels Barris Antics Danyats, (PNRQAD), aquest operació ha portat a la signatura d'un conveni amb l'Agència nacional per a la renovació urbana (ANRU), l’Estat, l’Agència Nacional de l’Habitatge, la Comunitat de Municipis Perpinyà Mediterrània, l’Oficina Pública per a l'Hàbitat – Perpinyà Mediterrània, Acció Allotjament,  el 19 de setembre del 2012.

Un projecte i objectius clars

 • Fer el barri atractiu i mantenir la diversitat social ;
 • Millorar el confort dels allotjaments i reformar els allotjaments antics ;
 • Reduir el consum energètic dels edificis, en millorar les seves prestacions ;
 • Habilitar espais públics: carrers i vies, la plaça de Bèlgica
 • Crear una sala de barri, la Sala Bolte, i reestructurar l'escola Jean-Jacques Rousseau ;
 • Incitar al reinvertiment comercial i artesanal.

Set anys per a requalificar el barri

 Sobre el conjunt del barri, una Operació programada de millora de l'hàbitat - Renovació urbana (OPAH-RU) per 2012 – 2017 i 2 anys suplementaris, amb els col·laboradors signataris del Conveni.

S'han previst:

 •  la rehabilitació de 535 allotjaments (382 sobre 5 anys i 153 els dos anys següents):
  •  243 allotjaments de lloguers privats sobre 5 anys (+ 97  els dos anys que segueixen)
  •  139 allotjaments de propietaris ocupants (+ 56 els dos anys que segueixen) ;
 •  la realització de 65 allotjaments de lloguers socials i 15 llocs d'allotjament ;
 •  l’adquisició per la Vila de 8 allotjaments per a un allotjament temporal ;
 •  renovacions d'aproximadament 600 façanes.

 Al Sud-est de l'estació, una operació de restauració immobiliària sobre 88 immobles, o sigui 370 allotjaments.

Ajudes per les obres i condicions per les ajudes

Aquestes obres han de ser incloses en la llista de les obres admissibles per l’ANAH. No han de començar abans la decisió d'atribució de la subvenció.

L'import de les ajudes depèn de l'import de les obres, dels recursos dels sol·licitants i pot ésser objecte d'un conveni.

Beneficiaris múltiples, sota condicions de recursos

 •  Propietaris ocupants: aquells que ocupen el seu allotjament
 •  Propietaris arrendadors: aquells que posseeixen un o diversos béns immobles que lloguen o que desitgen llogar.
 • Comunitats de copropietaris per a la realització d'obres sobre les parts comunes.

Un sector geogràfic identificat

Un acompanyament per a efectuar els vostres tràmits

L'Equip de seguiment i d'animació del PNRQAD pot acompanyar-vos en la constitució del vostre dossier:

 • Amb cita prèvia al: 04 68 66 34 15
 • A l'ajuntament annex Béranger, 4 carrer Béranger:
  el dilluns de les 14h a les 17h, el dimecres de les 10h a les 13h
 • En efectuar les vostres preguntes per correu electrònic: PNRQAD@mairie-perpignan.com
 • O per correu postal: PNRQAD Direcció Habitatge i Renovació Urbana Casa de la Vila
  BP 20 931 -  66931 Perpnyà Cedex

Formularis útils

Direcció Habitatge i Renovació Urbana

Ouverture au public du lundi au vendredi de 9h-12h/14h-17h

Adresse : 
11 carrer del Castellet
2ème étage
66931 Perpinyà cedex
Telèfon: 04 68 66 32 18
Fax Number: 04 68 62 38 22

Accès bus

Accès bus : 
Arrêt "Castillet 2" (à 113m) :
B
PTIT
1
5
7
13
Arrêt "Wilson" (à 141m) :
B
1
3
4
7
13
22
Arrêt "Passerelle" (à 150m) :
5
Arrêt "Variétés" (à 160m) :
A
C
2
6
12
14
Arrêt "Vauban 1" (à 229m) :
A
NITB
2
7
13
15
Arrêt "Palais des Congrés" (à 260m) :
Arrêt "Vauban 2" (à 285m) :
B
C
PTIT
1
5
6
12
14