Projecte pedagògic

El projecte pedagògic és el document que declina el projecte educatiu en el marc d'un acolliment col·lectiu de menors d'edat (ACM) precís.

Cada acolliment de lleures elabora un projecte pedagògic reactualitzat anualment, consultable per les famílies, encartellat sobre l'estructura i difós segons modalitats variables.
Elaborat pel responsable de l’acolliment, en concertació amb el seu equip i els col·laboradors potencials, enuncia amb termes clars i simples, la manera segons la qual es desitja acollir el nen.
En articulació amb el projecte educatiu, precisa el procés pedagògic de l'equip. Defineix allò que és a la vegada permès i cercat pel nen a través les activitats proposades i el mode d'organització de la vida quotidiana.

Així, l’equip pedagògic disposa d’un document de referència, per a coordinar la seva acció i quedar coherent en un mateix marc laboral.

Cada projecte pot declinar-se diferentment segons els acolliments de lleures i les col·laboracions existents amb les associacions d'educació popular locals, que s'encarreguen de l'enquadrament dels nens durant els períodes de les vacances:

Els acolliments de lleures adhereixen a la "Carta de deontologia per a l'acolliment de persones discapacitades en les estructures de vacances i de lleures no especialitzades". Els nens en situació d'handicap són acollits al si dels acolliments de lleures de la Vila de Perpinyà, en el marc d'un protocol d'acolliment.