Comment devenir animateur ?

La Vila de Perpinyà obra per a l'organització d'aquests acolliments de lleures durant els dimecres i les vacances escolars, amb les associacions d'Educació popular locals, les dades de les quals es poden trobar a la guia dels acolliments de lleures.

És necessari contactar-los per a demanar una feina d'animador sobre aquests períodes.
Tanmateix, si desitgeu dipositar la vostra candidatura per un lloc d'animació a prop de l'acolliment de Lleures del mas Bresson o pels acolliments de lleures del dimecres, s'ha d'imprimir la fitxa d'informacions (format PDF), completar-la i tornar-la a:

Servei Infància i Lleures - 10, carrer del Castellet - B.P. 931 - 66931 PERPINYÀ cedex.

Llevat d'un esment particular de part vostra, les vostres dades seran posades a disposició dels directors d'acolliments de lleures que cerquen candidatures. 

Servei infància i lleures

Obertura del dilluns al divendres de les 9h00 a les 17h00

Adresse : 
10, carrer del Castellet
66000 Perpinyà
Telèfon: 04 68 66 30 71
Fax Number: 04 68 66 34 22

Accès bus

Accès bus : 
Arrêt "Castillet 2" (à 118m) :
B
PTIT
1
5
7
13
Arrêt "Wilson" (à 167m) :
B
1
3
4
7
13
22
Arrêt "Variétés" (à 177m) :
A
C
2
6
12
14
Arrêt "Passerelle" (à 178m) :
5
Arrêt "Vauban 1" (à 229m) :
A
NITB
2
7
13
15
Arrêt "Palais des Congrés" (à 277m) :
Arrêt "Vauban 2" (à 283m) :
B
C
PTIT
1
5
6
12
14