Com inscriure's?

Els acolliments de lleure municipals són accessibles a tota la mainada si es cumpleixin les condicions d'admissió detallades més endavant, en un marc d'acolliment col·lectiu, protegit, del qual el garant és el director del centre.

Generalment, les estructures funcionen de les 07h45 a les 18h15 al dia sencer amb o sense àpat. Per a obtenir més detalls, referir-se a la guia dels acolliments de lleure.

Els acolliments de lleure maternals

L'acolliment al centre de lleure maternal és obert sense discussió als nens de 2 anys i mig (30 mesos) a 6 anys escolaritzats a l'escola maternal.

Els nens no escolaritzats menors de trenta mesos hauran de ser reorientats vers estructures Petita Infància (llar d'infants, guarderia…).

Els nens podran ser acollits al centre maternal fins al final del seu  6è any o fins al final de la seva escolarització a l'escola maternal. Des d'aquest punt de vista, les vacances d'estiu s'han de considerar com a període de transició: la família podrà escollir d'inscriure el nen per les vacances al centre primari o esperar el primer dimecres de setembre per inscriure'l al centre primari.

Els acolliments de lleure primaris

Els acolliments primaris són oberts als nens de 6 a 12 anys, escolaritzats a l'escola primària.
Els nens escolaritzats al col·legi poden anar als centres d'acolliment de lleure fins al final del seu 12è any. Més enllà, seran reorientats vers les estructures previstes per a aquest grup d'edat (ZYVA).